Zamknij

Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka.

Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka.
  • niedziela 25 września, 11:00 - 20:00
  • 2.07.2022 - 18.09.2022
  • Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Agata Bogacka, Marek Chlanda, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Zbigniew Gostomski, Izabella Gustowska, Mieczysław T. Janikowski, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Łukasz Korolkiewicz, The Krasnals, Jan Lebenstein, Alfred Lenica, Marcin Maciejowski, Henryk Musiałowicz, Jerzy Nowosielski, Andrzej Nowacki, Teresa Pągowska, GerritRietveld, Teresa Rudowicz, Wilhelm Sasnal, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski, Teresa Tyszkiewicz, Piotr Uklański, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski, Jan Ziemski, Rajmund Ziemski

Wystawa pt. Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka w

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest najnowszą odsłoną kolekcji sztuki Wojciecha

Fibaka. Koncepcja ekspozycji zbudowana jest w oparciu o zestawy prac wchodzące ze sobą i z odbiorcą, w nieoczywiste, wielowątkowe, relacje. Sopocka prezentacja jest szczególna z tego względu, że pokazuje orbitę zainteresowań kolekcjonera, ale również istotny i niezwykle

ważny fragment polskiej sztuki.

Kolekcja Wojciecha Fibaka ma specyfikę kolekcji muzealnej – jest to szeroki zbiór prac

z pewnego wycinka czasu obrazujący wielokierunkowość poszukiwań kolekcjonera, ale też co ważne dość obiektywnie polską scenę artystyczną przede wszystkim drugiej połowy XX w. i początków XXI w. Pierwotne zainteresowania Wojciecha Fibaka koncentrowały sięna polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku (np. na twórczości Piotra Michałowskiego czy

Władysława Ślewińskiego) i École de Paris (np. na Eugeniuszu Zaku, Meli Muter, Tadeuszu

Makowskim), z czasem jednak punkt ciężkości kolekcji przesunął się na polską klasykę

nowoczesności i współczesności, na twórczość taki artystów jak: Magdalena Abakanowicz,

Jan Berdyszak czy Ryszard Winiarski, ale też Leon Tarasewicz lub Marcin Maciejowski.

Prezentowany na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki wybór prac z kolekcji Wojciecha

Fibaka jest w dużej mierze odzwierciedleniem oblicza polskiej sztuki powojennej i jej

przemian. Na ekspozycji znaleźć można najwybitniejsze nazwiska polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Myśl, idea, która porządkuje i wytycza linię kolekcjonowania nierzadko konkretyzuje

się z czasem. Kolekcjonowanie to zjawisko, które bywa zjawiskiem zracjonalizowanym i

podporządkowanym planom inwestycyjnym, ale bywa też fenomenem emocjonalnym, pasją.

W związku z brakiem tradycji kolekcjonerskich w Polsce oraz ograniczeniami natury

materialnej kolekcjonowanie świadome wciąż stanowi zjawisko niszowe. Tworzenie kolekcji

polega na nieustannym wyborze, selekcji, zmieniają się zainteresowania i upodobania

kolekcjonera, rozszerza się wiedza, rozwija wrażliwość, budują kompetencje, które z czasem

osiągają pułap specjalistycznej wiedzy. Kolekcjonowanie to proces dynamiczny. Kolekcja jest

świadomą kreacją i wyborem kolekcjonera, procesem wciąż tworzonym na nowo,

aktualizującym się poprzez kolejne doświadczenia, spotkania z artystami, kuratorami,

historykami sztuki czy innymi kolekcjonerami, lektury, wystawy, poprzez kolejne

wybory. Posiadany obiekt sztuki emituje pewnego rodzaju energię, tworzy relacje z innymi

dziełami w kolekcji, wpisuje się w istniejące konteksty lub kreuje nowe. Z całą pewnością

kolekcjoner jest kuratorem własnej kolekcji, tworzącym zbiór, kreującym znaczenia czy

specyficzne związki między obiektami. O znaczeniu i kulturotwórczym wpływie prywatnych

kolekcji sztuki świadczyć może pochodzenie wielu najważniejszych zbiorów instytucji

publicznych zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a kolekcjonowanie w dużej mierze wpłynęło

na ukształtowanie się zachodniej tożsamości i światopoglądu. Prezentowany zbiór prac

posiada wartość samoistną. Duży nacisk położony jest na polską awangardę z lat 50. i 60.,

ważne role odgrywają również dzieła takich artystów jak: Jerzy Kałucki, Wojciech Fangor,

Stefan Gierowski czy Jan Lebenstein, ale też Izabella Gustowska czy Jan Dobkowski– każdy z tych twórców operuje odmienną poetyką i środkami wyrazu.

Wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest drugą, po prezentacji w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 2018 roku, tak kompleksową

odsłoną kolekcji Wojciecha Fibaka, wcześniejsze dotyczące zbiorów sztuki dawnej miały

miejsce m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu,

Muzeum Narodowym w Krakowie (1992) czy Muzeum Narodowym w Szczecinie

(1999–2000). W roku 1998 odbyła się wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie pt. Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina. Sopockiej wystawie towarzyszy katalog zaprojektowany przez Ryszarda Bienerta.

Publikacja zawiera wywiad przeprowadzony z Wojciechem Fibakiem przez Cezarego

Pieczyńskiego oraz esej autorstwa Andrzeja Starmacha, jak również fotografie prac

eksponowanych na wystawie w Sopocie. Katalog wystawy kolekcji Wojciecha Fibaka, który z

pewnego punktu widzenia jest podsumowaniem dotychczasowych działań kolekcjonera,

wyznacza cezurę czasową, ale z innej perspektywy jest też upublicznieniem prywatnych

zbiorów, co ma ogromne znaczenie badawcze, a pamiętajmy, że w kolekcjach prywatnych

znajdują się prace funkcjonujące od wielu lat poza publicznym obiegiem. Tylko

wyeksponowanie przedmiotów zgromadzonych w kolekcji, czy to w formie wystawy czy też

publikacji, umożliwia ich zaistnienie w sferze publicznej.

Zapraszamy do oglądania tego wyjątkowego wyboru prac.

wrzesień 2022


25.06 sobota 10.10 poniedziałek
 Wystawa "Wczasy na wybrzeżu to najprzyjemniejszy wypoczynek"
16.07 sobota 31.03 piątek
Wystawa "Miała strój bogaty, malowany w różne światy"
16.07 sobota 31.03 piątek
Wystawa: Miała strój bogaty, malowany w różne światy
1.09 czwartek 30.09 piątek
Wystawa malarstwa Barbary Wojtanowskiej: Kwiaty w akwareli
1.09 czwartek 31.10 poniedziałek
Wystawa Beaty i Jana Ślizieniów „Pocztówki ze świata”
1.09 czwartek 30.09 piątek
Urodziny Biblioteki: wystawa „Józef Wybicki literacki i teatralny” / finisaż 26.09
9.09 piątek 24.10 poniedziałek
XXII Międzynarodowy Festiwal \"Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn\" 2022
11.09 niedziela 10.10 poniedziałek
Dni Solidarności z Osobami Chorującymi

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi

11 września 2022  - 10 października 2022

Czytaj więcej
16.09 piątek 25.09 niedziela
Prezentacja malarstwa Rafała Tylickiego w ramach cyklu La Crema d'Italia Pink Corner of Taste & Art
23.09 piątek 25.09 niedziela
Pożegnanie lata z jogą i mindfulness

Pożegnanie lata z jogą i mindfulness

23 września 2022  - 25 września 2022

Czytaj więcej