Zamknij
Koordynowanie pracy biura.
StPr/23/0435
data rozpoczęcia pracy od 24.03.2023
wynagrodzenie od od 3 648 PLN

- obsługiwanie koresponcencji - pomoc w planowaniu i organizacji spotkań - przyjmowanie i obsługa interesantów - pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań i prezentacji - nadzór nad dokumentacją - redagowanie pism i treści na firmowe media
StPr/23/0423
data rozpoczęcia pracy od 11.04.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Dekretacji i księgowania dokumentów, Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT i inne dla Sp. z o.o., wykonywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów; sporządzanie koniecznej dokumentacji; Sporządzania sprawozdań finansowych tworzenie bilansów zysków i strat, przygotowywanie list płac.
StPr/23/0427
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 6 850 PLN

Przyrządzanie potraw zgodnie z jadłospisami i wskazówkami szefa kuchni. Praca od poniedziałku do niedzieli, w zakresie godzin 6-18 (według grafiku).
StPr/23/2273
data rozpoczęcia pracy od 22.03.2023
wynagrodzenie od od 4 430 do 5 316 PLN

Wykonywanie czynności związanych z obsługą klientów w czasie spożywania posiłków. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 6.30-18.30 (według grafiku).
StPr/23/2274
data rozpoczęcia pracy od 22.03.2023
wynagrodzenie od od 3 681 do 4 417 PLN

Utrzymywanie należytego porządku, stanu sanitarno-higienicznego powierzonego odcinka pracy. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 6.30-14.05.
StPr/23/2275
data rozpoczęcia pracy od 08.05.2023
wynagrodzenie od od 3 681 do 4 417 PLN

nauczyciel matematyki w technikum , poziom podstawowy
StPr/23/0395
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - technik informatyk
StPr/23/0396
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

nauczyciel języka polskiego w technikum
StPr/23/0398
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

geografia na poziomie podstawowym w technikum
StPr/23/0403
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN