Zamknij
- Zlecenia zabiegów z zakresu balneologii oraz rehabilitacji leczniczej kuracjuszom, pacjentom. - Prowadzenie dokumentacji medycznej. - Prowadzenie badań wstępnych okresowych i końcowych pacjentów .
StPr/23/1488
data rozpoczęcia pracy od 02.10.2023
wynagrodzenie od od 9 200 PLN

1. Prowadzenie podnośnika koszowego. 2. Operowanie Podnośnikiem koszowym . 3.Dbanie o stan techniczny podnośnika /drobne naprawy
StPr/23/1462
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2023
wynagrodzenie od od 8 000 PLN

-planowanie zamówienia, -przyjęcie towaru, -rozładunek dostawy, -ekspozycja artykułów spożywczych promocyjnych, -kontrolowanie terminów przydatności do spożycia, -kontrola jakości asortymentu, -utrzymanie w stałej dostępności asortymentu podstawowego, -zarządzanie ceną i marżą, -kontrola kosztów i strat. -zarządzanie obiegiem dokumentacji księgowej, -odpowiedzialność za jakość produktów świeżych, -odpowiedzialność kasowa, -odpowiedzialność za powierzony majątek; gotówka, towar,sprzęt, wyposażenie.
StPr/23/1453
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2023
wynagrodzenie od od 7 000 PLN

sprzedawca-kasjer, sprzedaż aktywna, przyjęcie towaru, rozładunek dostawy, ekspozycja artykułów spożywczych na półkach, pilnowanie terminów przydatności do spożycia, kontrola jakości asortymentu. utrzymanie porządku. Odpowiedzialność za jakość produktów świeżych, odpowiedzialność kasowa, odpowiedzialność za powierzony stan magazynowy
StPr/23/1452
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2023
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Realizowanie opieki pielęgniarskiej według zleceń, podawanie leków, dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, przygotowywanie pacjentów do badań specjalistycznych i asystowanie przy ich wykonywaniu, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, udzielanie pierwsej pomocy w stanach zagrożenia życia.
StPr/23/1428
data rozpoczęcia pracy od 02.10.2023
wynagrodzenie od od 5 966 do 8 187 PLN

Prace przygotowawcze oraz powykonawcze w zakresie prac zespołu bitumicznego. Prace związane z rozkładaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, Ścisła współpraca operatorami bitumicznymi. Przestrzeganie procedur i zasad BHP. Praca od poniedziałku do soboty w godzinach 7-17 (według grafiku ustalonego z pracodawcą). Praca na terenie Polski.
StPr/23/8528
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2023
wynagrodzenie od od 5 500 do 7 000 PLN

Obsługa walca bitumicznego podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej. Obsługa OC maszyny, dbanie o powierzone mienie i jakość wykonywanych robót. Prace przygotowawcze oraz powykonawcze w zakresie prac zespołu bitumiczneg. Przestrzeganie procedur i zasad BHP. Praca od poniedziałku do soboty w godzinach 7-17 (według grafiku ustalonego z pracodawcą). Praca na terenie Polski.
StPr/23/8524
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2023
wynagrodzenie od od 5 500 do 7 000 PLN

Obsługa koparko-ładowarki podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej. Załadunek oraz rozładunek osprzętu maszyn bitumicznych przy użyciu koparko-ładowarki. Prace przygotowawcze oraz powykonawcze w zakresie prac zespołu bitumicznego. Obsługa OC maszyny, dbanie o powierzone mienie i jakość wykonywanych robót. Przestrzeganie procedur i zasad BHP. Praca od poniedziałku do soboty w godzinach 7-17 (według grafiku ustalonego z pracodawcą). Praca na terenie Polski.
StPr/23/8526
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2023
wynagrodzenie od od 5 500 do 7 000 PLN

Obsługa systemu elektroniki rozściełacza podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej. Kontrola nad prawidłowym rozkładaniem mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z projektową grubością oraz niweletą układanej warstwy bitumicznej. Kontrola wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod kątem odpowiedniej wydajności oraz jakości materiału. Prace przygotowawcze oraz powykonawcze w zakresie prac zespołu bitumicznego. Przestrzeganie procedur i zasad BHP. Praca od poniedziałku do soboty w godzinach 7-17 (według grafiku ustalonego z pracodawcą). Praca na terenie Polski.
StPr/23/8527
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2023
wynagrodzenie od od 5 500 do 7 000 PLN

- opracowanie i realizacja strategii marketingowej, - kierowanie podległym zespołem, - inicjowanie oraz implementacja nowych projektów marketingowych promocyjnych, - planowanie i nadzorowanie realizacji kampanii produktowych i wizerunkowych, - dokonywanie analizy rynku i analizy polityki cenowej usług i produktów oferowanych przez SPZOZ, - zamieszczanie informacji na stronie internetowej SPZOZ,BIP, Facebook, - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami, - udział w przygotowaniu ofert na realizację świadczeń w postępowaniach ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, - bieżące monitorowanie zmian w przepisach związanych z realizacją umów z kontrahentami instytucjonalnymi oraz stron internetowych kontrahentów instytucjonalnych NFZ i ZUS, - nadzór nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem recepcji, - nadzór i koordynacja spraw kulturalno oświatowych, - rozwój i wdrażanie strategii marketingowej, - nadzór nad działaniami medialnymi, komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, - współpraca z przedstawicielami świata biznesu i nauki, - planowanie i koordynacja kampanii marketingowych, - pozyskiwania nowych odbiorców usług, - aktywne pozyskiwanie partnerstw i patronatów dla prowadzonych działań, - monitoring rynku oraz badanie efektywności prowadzonych działań, - kreowanie i wdrażanie nowych narzędzi i rozwiązań marketingowych, - ścisła współpraca z dyrekcją oraz pozostałymi działami.
StPr/23/1406
data rozpoczęcia pracy od 02.10.2023
wynagrodzenie od od 6 600 PLN