Zamknij
REKLAMA

"Sopot staje się coraz bezpieczniejszym miastem" Jacek Karnowski z absolutorium i wotum zaufania

19:32, 25.06.2020 | R.C
Skomentuj Fot. Fotobank.PL/UMS
REKLAMA

Sopoccy radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania zeszłorocznego budżetu. Radni m.in. zatwierdzili sprawozdania finansowe miejskich instytucji za ubiegły rok, wyrazili zgodę na rozpisanie przetargu na dzierżawę molo i mariny oraz wszczęcie zmiany 4 planów miejscowych. 

Pomoc społeczna

Dzisiejszą sesję rozpoczął blok uchwał dotyczących pomocy społecznej w mieście.  Radni przyjęli m.in. ocenę Zasobów Pomocy Społecznej  za 2019 r., sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie za 2019 r. sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018-2020 za 2019 r., sprawozdanie z Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności 2019-2024 za 2019 r.  oraz sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za 2019 r.

Raport o stanie miasta Sopotu za 2019 rok

Prezydent Sopotu wraz z zastępcami zreferowali raport o stanie miasta – jest on dostępny w wersji elektronicznej  na stronie miasta https://www.sopot.pl/files/download/349_informator.pdf 

- Ten nasz dom - Sopot został wyremontowany, teraz jesteśmy w trakcie jego urządzania, napełniania treścią – relacjonował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Nasze działania wynikają z obowiązującej strategii, ale już wspólnie z Uniwersytetem SWPS, pracujemy nad kolejnym dokumentem – diagnozą będącą wstępem do kolejnej strategii.

Sopocianie są obywatelscy, dbają o swoje otoczenie i chętnie korzystają z oferty kulturalnej przygotowanej przez miejskie instytucje kultury. Warto nadmienić, że w przeliczeniu na mieszkańca, Sopot najwięcej w kraju wydaje na kulturę. Sopot staje się coraz bezpieczniejszym miastem, jasno wynika z policyjnych statystyk. Coraz więcej pracy mają funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień dbający o porządek i bezpieczeństwo w mieście.

-   Obszarami z których możemy być dumni to ekologia i ochrona środowiska – wyjaśniał z koleiwiceprezydent Marcin Skwierawski. – Trzeba z mocą podkreślić świadomość ekologiczną mieszkańców, ich dbałość o przestrzeń wspólną o czyste powietrze i wysegregowane śmieci. Konsekwentnie pozbywamy się z kurortu pieców węglowych, staramy się ograniczyć ruch samochodów w mieście. Wspólnie z mieszkańcami dbamy o zabytki, rewitalizując kolejne obiekty w mieście.

Z kolei wiceprezydent Magdalena Czarzyńska – Jachim informowała o ubiegłorocznych działaniach z zakresu pomocy społecznej, oświaty, promocji i turystyki:

- Stale wzrastają wydatki miasta  na wsparcie dla mieszkańców, zarówno rodzin jak i seniorów. Rozszerzamy ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, tak by mogli najpełniej uczestniczyć w życiu miasta. Bardzo mocno dofinansowujemy sopocką oświatę, co przekłada się na dobre wyniki dzieci i ciekawą ofertę szkół. 

Turystyka jest kołem zamachowym naszej miejskiej gospodarki. By ruch turystyczny uporządkować, stworzyliśmy nowoczesny i przejrzysty nowy system identyfikacji miejskiej. W minionym roku prowadziliśmy wiele akcji informacyjnych, również kierowanych do naszych gości, m.in. Stop golasom, Turysto szanuj Sopot. Wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje najem krótkoterminowy, ale wynika to wyłącznie z braku odgórnych regulacji prawnych, na których moglibyśmy się oprzeć – wyjaśniała wiceprezydent Magdalena Czarzyńska – Jachim.

Po przedstawieniu zapisów zawartych w raporcie, Prezydent oraz zastępcy odpowiadali na licznie nadesłane pytania mieszkańców z wielu obszarów życia Sopotu. Gro pytań dotyczyło kwestii bezpieczeństwa, ekologii, gospodarowania mieniem miasta. Po bloku pytań mieszkańców odbyła się ożywiona dyskusja radnych.

Ostatecznie Prezydent otrzymał wotum zaufania i tym samym raport został przyjęty.

Absolutorium

Mirosław Goślicki skarbnik miasta przedstawił szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu w ubiegłym roku. Przytoczona została pozytywna opinia Regionalnej Izy Obrachunkowej i po dyskusji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Prezydent Sopotu otrzymał absolutorium.

W zamian za pomoc

Na terenie Powiatu Kościerskiego w gminie Dziemiany w miejscowości Schodno w czasie trwania epidemii przez półtora miesiąca przebywało dwoje mieszkańców Sopotu zakażonych koronawirusem. Opiekowali się nimi strażacy ochotnicy z terenu tej gminy dostarczając im niezbędne zakupy, leki i inne artkuły bytowe.

Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności i solidarności pomiędzy samorządami Prezydent Miasta poprosił radnych o zgodę na przekazanie kwoty 50.000 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla strażaków ochotników z Gminy Dziemiany. Z pieniędzy tych zostanie dokonany zakup dziesięciu kompletów ubrań specjalistycznych, które będą służyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie tej gminy. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazania tych środków.

Sprawozdania finansowe

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2019 rok następujących sopockich instytucji:

· Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot w Sopocie

· Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

· Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie

· Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

· Muzeum Sopotu w Sopocie

· Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie

· Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

Dotacje konserwatorskie

Na wniosek Prezydenta Sopotu, radni zdecydowali o przyznaniu dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane obiektu wpisanego do rejestru zabytków – budynku kościoła p.w. Zbawiciela mieszczącego się przy ulicy Parkowa 5. Parafia ewangelicko – augsburska otrzymała dotację na remont elewacji wieży  w wysokości 204 813,00 zł (co stanowi do 23% kosztów prac).

Elewacja wieży kościoła, budynku niezwykle cennego konserwatorsko i historycznie, jest w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowych prac remontowych. W szczególności stan gzymsów wieży zegara budzi niepokój, gdyż zdaniem ekspertów zagraża bezpieczeństwu ludzi. Również i w tym przypadku radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazanie dotacji.

W trosce o klimat

Radni przyjęli Plan Adaptacji Miasta Sopotu do zmian klimatu do roku 2030, którego celem nadrzędnym jest  zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, ich aktywności i przedsiębiorczości poprzez organizacyjne i techniczne dostosowanie Miasta oraz działania na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy Sopocian w warunkach zmieniającego się klimatu.

Cele szczegółowe planu to:

1.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie powodzi od strony morza / wzrostu poziomu morza.

2.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich / deszczy nawalnych.

3.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych.

4.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie ekstremalnie niskiej temperatury.

5.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru.

6.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie burz, w tym burz z gradem.

7.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie niedoboru wody w sezonie letnim.

8.  Zwiększenie odporności Miasta na występowanie zanieczyszczeń powietrza.

Przetarg na operatora mola i mariny

Sopoccy radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej z częścią drewnianą zwanej molem oraz przystani jachtowej położoną w Sopocie przy Placu Zdrojowym.

W dniu 31 października br. kończy się umowa dzierżawy mola i przystani jachtowej zawarta pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym „Kąpielisko Morskie Sopot” sp. z o.o. w Sopocie. Dlatego koniecznym jest ogłoszenie nowego przetargu.

10-letnia umowa to minimalny okres czasu, który pozwala na zbilansowanie przyszłych nakładów finansowych dzierżawcy ze względu na prowadzenie działalności z zakresu usług turystycznych, sportowo – rekreacyjnych, artystyczno – kulturalnych na terenie  przedmiotu przetargu oraz pozwala na zamortyzowanie środków finansowych przeznaczonych przez dzierżawcę na prace remontowe i inwestycyjne realizowane na terenie dzierżawy. 

Planowanie przestrzenne

Rozpoczyna się procedowanie następujących planów miejscowych, które pozwolą m.in. na wzbogacenie oferty kurortu o sauny całoroczne:

· plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment południowego pasa nadmorskiego od wejścia nr 26 do granic z Gdańskiem

· plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment północnego pasa nadmorskiego od Potoku Kamiennego do wejścia nr 26,

· plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Mikołaja Reja na odcinku od parkingu przy Banku wzdłuż ogrodów działkowych

· plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Królowej Jadwigi, Morską i J.J. Haffnera 5.22.       

Źródło UM Sopot

(R.C)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

G.OrwellG.Orwell

7 0

"Sopot staje się coraz bezpieczniejszym miastem, jasno wynika z policyjnych statystyk. Coraz więcej pracy mają funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień dbający o porządek i bezpieczeństwo w mieście"

- To chyba jakies zarty; straz miejska to totalni idiokraci, chodza spisuja dzieciaki a pozniej takie wyniki w statystykach!!!.

Niech sobie chlopaki ze strazy miejskiej zaczna chociazby od ochroniarzy w klubach, wieczorami na bramkach a zza dnia haracze i dragi. 17:12, 26.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA