Zamknij

Typy władzy lidera wg Beautiful Company we Wrocławiu.

12:18, 08.02.2021 | materiały partnera

Zdaniem Beautiful Company sp. z o.o. sp.k. przywództwo polega na zaradności w pracy lidera z relacjami oraz emocjami, które tworzą się i bezustannie zmieniają w zespole pracowników. Jedni posiadają takie umiejętności od dziecka, inni będą musieli się ich nauczyć. Jednak zaufaniem zespołu zostanie obdarzony ten przywódca, który realnie pracuje nad poprawą swoich predyspozycji w tym zakresie.

Firma Beautiful Company z Wrocławia wyróżnia kilka typów władzy lidera, które jednocześnie są jej źródłami:

- źródło formalne – władza opiera się na prawie, czyli odgórnym określeniu zajmowanych stanowisk oraz związanych z tym obowiązków. Podwładni czują respekt, ponieważ wynika on z wykonywanych przez lidera zadań i zakresu jego odpowiedzialności.

- źródło relacyjne – szef praktycznie nie wydaje poleceń służbowych, ponieważ nie musi. Z pracownikami wiążą go tak dobre relacje (niemal przyjacielskie), że praktycznie dobrowolnie i samodzielnie wykonują oni swoje zadania.

- źródło eksperckie – lider opiera swoją władzę na wiedzy oraz bogatym doświadczeniu, które posiada. To on zna całą firmę od podszewki, jest specjalistą w sprzedaży produktu lub/i przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w organizacji.

- źródłem jest kara – władza bierze się z grożenia pracownikom i wymierzania im kar za wszystkie przewinienia, których się dopuszczają. W obawie przed konsekwencjami swoich czynów starają się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Istnieje zagrożenie, że doprowadzi to do frustracji członków zespołu.

- źródłem jest nagroda – w przeciwieństwie do poprzedniego punktu, w tym typie operujemy umiejętnie nagrodami. Dając pracownikom pewne przywileje, możemy oczekiwać, że będą chętnie dla nas pracować. Mając porównanie z innymi firmami, będą wiedzieli, że nigdzie nie było im tak dobrze, jak u nas.

Decyzja, którą formę realizowania przywództwa obejmiemy zależy nie tylko od predyspozycji samego lidera, ale również od relacji panujących w zespole. Nie możemy również zapominać o firmowych tradycjach, praktykach, ale i działaniach, tworzących jego wizerunek. Tylko skuteczne résumé przyniesie nam pożądane rezultaty dla przedsiębiorstwa.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%