Zamknij
REKLAMA

Praca na umowę zlecenie: czy warto? Składki, L4, wypowiedzenie

15:32, 04.01.2021 | materiały partnera

Praca na umowie zlecenie ma wiele zalet, ale nie jest wolna od wad. Będzie ona odpowiednia dla studentów, którzy dzięki niej mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie netto. Z kolei staje się problematyczna, jeśli stanowi jedyne źródło utrzymania. Sprawdź, jakie są korzyści pracy na umowie zleceniu i zdecyduj, czy te warunki są dla Ciebie odpowiednie.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w kraju. Oznacza to, że jej zawieranie, rozstrzyganie sporów, wykonywaniu czy wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest regulowane przez przepisy Kodeksu pracy, lecz Kodeksu cywilnego. Przy zawarciu umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (np. pracy) na rzecz zleceniodawcy. Praca na umowę zlecenie cechuje się większą elastycznością, brakiem podporządkowania pracodawcy, większymi zarobkami niż w przypadku umowy o pracę, ale jednocześnie ograniczonymi prawami zleceniobiorcy - m.in. brakiem wypowiedzenia, urlopu, odpraw czy chorobowego. Zawierana jest ona na czas określony i może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Oznacza to, że jeśli z umowy nie wynika, że zleceniobiorca ma je wykonać nieodpłatnie, wówczas za pracę należy się wynagrodzenie.

Więcej na ten temat można przeczytać na forum dla pracownika, gdzie osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Praca na umowę zlecenie - zalety

Umowa zlecenie ma wiele korzyści zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Przede wszystkim, stanowi ona niższy koszt finansowy i społeczny dla pracodawców. Jej zawarcie nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy, fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jakie zalety ma umowa zlecenie dla pracownika? Przede wszystkim jest ona bardziej opłacalna - w związku z tym, że pracodawca nie odprowadza składek, kwota netto, którą otrzymuje zleceniobiorca jest wyższa. Problemu nie stanowi również wypowiedzenie, ponieważ pracownik może to zrobić właściwie w każdej chwili. Kolejnym plusem jest jej elastyczność, czyli fakt że zlecenie można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie. Co więcej, pracodawca nie ma prawa modyfikować zakresu pracy pracownika, np. rozszerzyć jego obowiązków za tę samą stawkę lub zmienić ich na inne, niż te zawarte w umowie. Co w przypadku składek podczas pracy na umowę zleceniu? Składki emerytalne i na ubezpieczenie rentowe są obowiązkowo odprowadzane przez pracodawcę.

Praca na umowie zleceniu – wady

Praca na umowie zleceniu nie jest wolna od wad. Sprawdźmy największe z nich:

  • praca na umowę zlecenie a zwolnienie lekarskie - jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zleceniobiorcy nie przysługuje zwolnienie lekarskie. Aby móc skorzystać z możliwości wzięcia L4, musi on posiadać ubezpieczenie chorobowe, które zapewnia sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowią studenci, którzy nie mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego;
  • praca na umowę zlecenie a ubezpieczenie - tak, jak zostało już powiedziane, zleceniodawca nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym, zatem w przypadku choroby nie będzie on mógł otrzymać zasiłku. Pracownik musi zatem ubezpieczyć się sam. Jeśli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, zleceniobiorca nie jest nim objęty, jeśli wykonuje pracę poza miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę;
  • wypowiedzenie umowy zlecenia - pracodawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zlecenie pracownika. Jeśli wynika ono z woli zleceniodawcy, musi on pokryć wydatki poniesione przez zleceniobiorcę lub uiścić część wynagrodzenia. Jeśli zaś umowę wypowie pracownik, będzie on musiał odpowiedzieć wobec pracodawcy za powstałą z tego tytułu szkodę.
(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA