Zamknij

Wybory samorządowe 2024. Ile można zarobić w komisji wyborczej?

09:06, 13.02.2024 PAP Aktualizacja: 09:07, 13.02.2024
Skomentuj PAP PAP

Stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych

Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności wyborczych – wynika z uchwały PKW z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Jak czytamy w uchwale, członkowie OKW otrzymają wynagrodzenie w wysokości:

  • 900 zł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
  • 800 zł dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
  • 700 zł dla członków szeregowych obwodowych komisji wyborczych.

W drugiej turze wyborów członkom komisji przysługuje połowa wyżej wymienionych kwot, tj. 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępców i 350 zł dla członków. Wynagrodzenie członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Znacznie wyższe stawki otrzymają członkowie terytorialnych komisji wyborczych - 1500 zł dla przewodniczącego, 1400 zł dla zastępców i 1300 zł dla szeregowych członków w pierwszej turze i połowa kwot w drugiej turze. Dodatkowo można liczyć na darmowy przejazd publicznymi środkami transportu, a w uzasadnionych przypadkach – za zgodą przewodniczącego PKW – na zwrot kosztów podróży własnym pojazdem. Należności wypłacane są na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń akceptowanych przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę.

Co istotne, w porównaniu z ubiegłymi wyborami samorządowymi wynagrodzenie dla członków jest znacznie wyższe. W 2018 roku przewodniczący okręgowej komisji otrzymał zryczałtowaną dietę w wysokości 380 zł, zastępca – 330 zł a szeregowy członek otrzymał wynagrodzenie wynoszące 300 zł. W komisjach terytorialnych wypłacono 650 zł przewodniczącemu, 600 zł zastępcy i 550 zł szeregowym członkom.

Członkom komisji przysługują też przywileje pracownicze

Członkom komisji wyborczych prócz zryczałtowanych diet przysługują także przywileje pracownicze. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań wyborczych przysługuje:

  • Zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy
  • Do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia

Ustawa wskazuje, że członkowie chcący skorzystać z wyżej wskazanych przywilejów pracowniczych są zobowiązani do powiadomienia o tym pracodawcy co najmniej 3 dni przed przewidywaną nieobecnością w pracy. Po powrocie muszą przedstawić pisemne zaświadczenie od przewodniczącego komisji poświadczające członkostwo w komisji. Dla przewodniczącego zaświadczenie wystawia jego zastępca.

Nie wszyscy mogą liczyć na wynagrodzenie

Podstawą wypłaty wynagrodzeń w nadchodzących wyborach samorządowych jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, do których zobowiązani są członkowie komisji wyborczych. Jak wskazuje uchwała PKW, jeżeli członek nie uczestniczył w posiedzeniach komisji terytorialnej, jego wynagrodzenie jest pomniejszane proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Zryczałtowana dieta nie przysługuje też tym, którzy nie wywiązywali się z obowiązków wynikających z pracy w komisji wyborczej.

mc/
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%