Zamknij

Jakie są przesłanki do przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań dłużnika?

00:00, 27.09.2023 art. sponsorowany

Czy masz dłużnika, który nie jest wstanie uregulować zaległych płatności wobec twojej firmy oraz innych wierzycieli? Jednym z rozwiązań, na które może zdecydować się, jest restrukturyzacja. Czy to rozwiązanie jest korzystne dla wierzycieli? Sprawdzamy poniżej.

Czym jest restrukturyzacja zobowiązań do dłużnika?

Zgodnie z Prawem Restrukturyzacyjnym restrukturyzacja jest postępowaniem, które pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnikowi, pozwala mu na zawarcie układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu ich praw. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika jest procesem, który ma doprowadzić do poprawy lub umożliwić odzyskanie płynności finansowej przez dłużnika.

Wobec jakich dłużników może zostać przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne?

Na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego mogą zdecydować się dłużnicy, którzy są niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością. Dłużnikami niewypłacalnymi są przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność do wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych powyżej trzech miesięcy. Na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego mogą zdecydować się dłużnicy:

  1. Przedsiębiorcy
  2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej
  4. Wspólnicy osobowych spółek handlowych
  5. Wspólnicy spółki partnerskiej

Jakie są sposoby na restrukturyzację zobowiązań dłużnika?

Wybranie sposobu na restrukturyzację dłużnika zależy tylko od jego możliwości. Dozwolone są różne sposoby, jednak ważne jest to, aby były zgodne z prawem i realne. Wyróżnia się:

Odroczenie terminu płatności

Odroczenie terminu płatności polega na ustaleniu nowego terminu i zależy od woli wierzycieli oraz postawy dłużnika. Nowy termin powinien być dokładnie określony poprzez podanie dnia, miesiąca oraz roku. Data powinna być na tyle odległa, aby przypadała na czas, kiedy uprawomocni się wyrok dotyczący postanowienia o zatwierdzeniu układu ratalnego.

Rozłożenie spłaty na raty

Dłużnicy korzystający z tego sposobu na restrukturyzację swoich zobowiązań muszą dokładnie określić wysokość rat, w jakiej będą spłacać swoje zobowiązania. Raty mogą być ustalone w tej samej wysokości oraz wzrastać i mogą być wyznaczone z różną częstotliwością do spłaty. Najczęściej ich częstotliwość oraz wielkość zależy branży, w jakiej dłużnik prowadzi działalność gospodarczą.

Redukcja wysokości zobowiązania

Zmniejszenie wysokości zobowiązania ma konstrukcję zbliżoną do zwolnienia z długu i oznacza dla dłużnika częściowe umorzenie. Wysokość zobowiązania może być pomniejszona o wartość, która jest wskazana procentowo, kwotowo lub w formie ułamkowej. Wysokość o, którą powinno być pomniejszone zobowiązanie musi być precyzyjna. Dłużnik decydujący się na to rozwiązanie powinien dochować zasady równego traktowania wierzycieli.

Konwersja wierzytelności na akcje albo udziały

Z tej metody najczęściej korzystają dłużnicy, którzy prowadzą spółkę komandytowo – akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną, europejska. Układ z odpisem prawomocnego postanowienia stanowi podstawę wpisu do podwyższenia kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego.

Masz dłużnika, który nie reguluje wobec Ciebie zobowiązania? Zdecyduj się na współpracę z Vindicat.pl

Vindicat.pl to nie tylko system umożliwiający przedsiębiorcom kontrolowanie należności oraz przeprowadzanie działań windykacyjnych. Vindicat to także Kancelaria Prawna, która składa się z doświadczonego zespołu. Jeśli masz dłużnika, który pomimo prowadzenia windykacji nie reguluje należności wobec Ciebie oraz pozostałych kontrahentów. Zaproponuj mu restrukturyzację zadłużenia. To korzystne rozwiązania zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Nie wiesz od czego zacząć wypracowywanie kompromisu? Zdecyduj się na fachową poradę Vindicat.pl.

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%