Zamknij

Bliżej do uruchomienia programu FEnIKS. Przyjęto kryteria wyboru projektów

14:20, 02.06.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 14:24, 02.06.2023
Fot. KE Fot. KE

Podczas majowego posiedzenia Komitet Monitorujący program FEnIKS zatwierdził kryteria wyboru projektów w ramach wybranych działań we wszystkich sektorach programu. To kolejny etap prac nad uruchomieniem największego programu unijnej perspektywy 2021-2027. 

Uchwalone kryteria dotyczą m.in. projektów ochrony przyrody i rozwoju zielonej infrastruktury, adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania klęskom i katastrofom oraz efektywności energetycznej, a także projektów kolejowych, w tym kolei miejskiej. 

"Dzięki pracy wszystkich instytucji, a w szczególności Komitetu Monitorującego FEnIKS, przyspieszyliśmy tempo uruchamiania programu. Sukcesywnie przyjmujemy kolejne kryteria wyboru projektów. Na przyjęcie czeka jeszcze około 60 kompletów kryteriów, co oznacza, że dużo pracy przed nami" – powiedział Jarosław Orliński, który przewodniczył obradom Komitetu. 

Katarzyna Charzyńska, koordynatorka FEnIKS w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej przypomniała, że rola Komitetu Monitorującego FEnIKS jest szczególnie ważna i odpowiedzialna. 

"Jest to największy program finansowany z funduszy UE. Zatem kryteria wyboru projektów, które są przyjęte w ramach tego programu, ale także inne rozwiązania wypracowane przez grupy robocze, są inspiracją dla wszystkich pozostałych programów" – zaznaczyła Charzyńska.   

W trakcie posiedzenia członkom Komitetu zaprezentowane zostały także propozycje rozwiązań w zakresie dofinansowania projektów związanych z wodnym transportem śródlądowym. 

FEniKS, którego budżet wynosi ok. 24 mld euro jest największym pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia programem krajowym w całej Unii Europejskiej. Program jest następcą dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko realizowanych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020 (POIiŚ). 

Jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. 

Cały program skupiony jest na rozwoju sześciu obszarów tematycznych, tj.: adaptacji do zmian klimatu, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, rozwoju ochrony zdrowia, rozwoju transportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%