Zamknij

Zabezpieczenie żony przed długami męża

10:21, 15.09.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 10:21, 15.09.2022

W niektórych małżeństwach jedna strona podejmuje ryzykowne decyzje finansowe. Czasami pojawiają się długi, które udaje się spłacić lub też są z tym problemy. Zwykle natomiast małżonkowie posiadają jakiś majątek wspólny – najczęściej jest nim nieruchomość, czyli dom czy mieszkanie. Dlatego popularną decyzją w takich układach jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Czy jednak da się jeszcze coś zrobić, by zabezpieczyć wspólny dom przed długami męża? Jakie ustalenia między mężem i żoną są możliwe i jednocześnie bezpieczne dla przyszłości rodziny?

Nieodpłatny podział majątku

Jeżeli wcześniej już doszło do ustanowienia rozdzielności majątkowej, przedmioty wchodzące w jej skład stały się współwłasnością w częściach ułamkowych. W takiej sytuacji możliwy jest nieodpłatny podział majątku. Można go ustanowić w taki sposób, że np. żona przejmie całość domu, w zamian zobowiązując się do dalszego spłacania rat kredytu (jeśli jest na nieruchomości hipoteka lub inny rodzaj kredytu) samodzielnie.Oświadczenie w takiej treści nie zmienia jednak stosunku banku do kredytobiorców. Jest to wewnętrzna umowa między małżonkami. Jeśli jednak doszłoby do egzekucji z majątku męża, to na mocy wspomnianego aktu notarialnego z podziałem majątku będzie on miał roszczenie wobec żony o zwrot zapłaconych/ściągniętych od niego rat. Powyższe kwestie regulują art. 366 i 367 Kodeksu cywilnego.Podziału majątku najszybciej (ale nieco kosztowniej) można dokonać przed notariuszem. Jeśli jednak małżonkom się nie spieszy, zależy im na niższych kosztach lub też nie ma między nimi zgodności co do podziału majątku – wówczas właściwy do przeprowadzenia takiej sprawy będzie sąd.

Zobacz również: Jak zabezpieczyć wspólny dom przed długami męża?

Przeniesienie kredytu

Dodatkowo żona może też przejąć na mocy umowy – tak zwanego przejęcia długu – cały kredyt. Jednak takie porozumienie stanie się skuteczne dopiero, jeśli zgodę na nie wyrazi także bank. Potrzebny jest jednak zasadniczo aneks do umowy kredytowej. Trzeba natomiast nastawić się na działania banku mające na celu zbadać zdolność kredytową małżonka. Często przecież jednak osoba ma mniejsze możliwości finansowe, co przekłada się na pewne ryzyko ze strony banku. W takiej sytuacji może on zażądać dodatkowego zabezpieczenia.Warto też pamiętać, że po zniesieniu współwłasności właścicielem majątku stanie się żona. Jeśli są wspólne dzieci, mają roszczenie do ojca o alimenty (o ile są niepełnoletnie lub uczące się i nie mogą samodzielnie się utrzymać). Warto to wziąć pod uwagę zwłaszcza w rodzinach, gdzie ojciec dokonuje ryzykownych decyzji finansowych.

Zabezpieczenie przed długami a skarga pauliańska

Rozważając opcje zabezpieczenia domu czy innego majątku przed długami męża, trzeba pamiętać o instytucji skargi pauliańskiej. Warto rozważyć podział majątku z przeniesieniem własności na żonę. Jeśli bowiem udział w domu będzie miał mąż, a dojdzie do zadłużenia, wówczas jego część może zostać wystawiona przez komornika na licytację.Im szybciej dom przejdzie na żonę, tym lepiej. Jeśli bowiem wierzyciel udowodni, że ta czynność uszczupliła majątek dłużnika, tym wyższe ryzyko wspomnianej skargi. Opcja wniesienia skargi pauliańskiej przedawnia się po pięciu latach.

Odrzucenie zadłużonego spadku

Myśląc o zabezpieczeniu przed długami, warto też wziąć pod uwagę przyszłość. Jeśli mąż umrze w trakcie trwającej rozdzielności majątkowej, żona nie będzie odpowiadać za długi męża. Co do dzieci – będą mogły skorzystać z instytucji odrzucenia spadku. Gdy dom będzie należał już tylko do matki, nie utracą one praw do majątku rodzinnego.

Więcej informacji na stronie Rozwodowy.pl

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%