Zamknij

Studia i praca a alimenty

10:18, 15.09.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 10:18, 15.09.2022

Wiele młodych osób po szkole średniej podejmuje studia. Częstym wyborem jest tryb zaoczny. Pozwala on na łączenie studiów z pracą zawodową – która daje doświadczenie i niezbędny do utrzymania się dochód. Z drugiej strony zarobki początkujących pracowników mogą być niewystarczające w obliczu kosztów życia. Czy w takiej sytuacji rodzic, który do tej pory płacił na swoje dziecko alimenty, jest nadal zobowiązany je wpłacać? Kiedy ustaje taki obowiązek, skoro dziecko jest już pełnoletnie i pracuje? Wątpliwości w tej materii rozwiewa poniższy tekst.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka a wysokość alimentów

Zasadniczo polskie prawo rodzinne określa, że rodzice są zobowiązani do pomocy finansowej swoim dzieciom, dopóki te nie osiągną samodzielności. Oczywiście taki moment nastaje zwykle nieco później niż nastanie wieku 18 lat. Dlatego też w wielu przypadkach alimenty przez rodzica czy rodziców są płacone pełnoletniemu dziecku jeszcze dłuższy czas, zwykle kilka lat.Należy jednak pamiętać, że wsparcie to ma dotyczyć pokrywania kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Mówi o tym dokładniej art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:„§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.Wysokość alimentów jest jednak różna i ustalana indywidualnie. Dzieci mają różne potrzeby (związane z wyżywieniem, zdrowiem, rozwojem itd.), a poza tym rodzice mają też różne możliwości majątkowe i zarobkowe. Te wszystkie zmienne bierze pod uwagę sąd, określając wysokość alimentów. Również kwestie te są istotne przy rozstrzyganiu, czy dorosłe dziecko nadal powinno otrzymywać alimenty od ojca czy matki. Warto też pamiętać o jeszcze jednym czynniku. Mianowicie dzieci mają prawo do życia na takim poziomie jak ich rodzice.

Zobacz również: Studia zaoczne a alimenty

Starania o samodzielne utrzymanie się dorosłego dziecka

Oczywiście potrzeby młodego człowieka są dość duże, zależne od konkretnej sytuacji życiowej. Od osiągnięcia pełnoletności powinien on starać się o stopniowe zdobywanie samodzielności życiowej i finansowej. Niestety podjęcie dalszej nauki – nawet w formie studiów w trybie zaocznym – nieraz utrudnia znalezienie pracy i otrzymywanie wystarczających zarobków. Niemniej starania takie powinny być podjęte. W pierwszej kolejności młody dorosły powinien więc szukać sposobów na zdobycie dochodów z pracy, dopiero później liczyć na pomoc rodziców.Sądy do kwestii przedłużenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego przez dziecko studiujące zaocznie i pracujące podchodzą różnie. Za każdym razem bowiem konieczne jest zbadanie danej sytuacji. Różne są potrzeby, starania uprawnionego, ale także sytuacja rodzica. Jeśli ten ostatni ma problemy finansowe, niekoniecznie da radę płacić dalsze alimenty na swoje dorosłe dziecko. Gdy ono potrzebuje tej pomocy, powinno za to zgromadzić odpowiednią dokumentację. Musi wykazać swoje potrzeby oraz dochody, które są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów. Dopiero wtedy sąd będzie miał pełen obraz sytuacji.

Więcej informacji na Pozew-o-alimenty.pl

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%