Zamknij

Organizacja przewozów międzynarodowych i bezpośredni kontakt ze zleceniodawcą, koordynacja i nadzór nad realizacją zleceń i dbałość o ich wysoką jakość, monitorowanie pracy kierowców, pozyskiwanie nowych ciekawych kontaktów. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16 lub do 17. 8 godzin dziennie.
StPr/20/5585
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od 4 500 - 6 000 PLN

Organizacja przewozów międzynarodowych i bezpośredni kontakt ze zleceniodawcą koordynacja i nadzór nad realizacją zleceń i dbałość o ich wysoką jakość, monitorowanie pracy kierowców, pozyskiwanie nowych ciekawych kontaktów. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16 lub do 17. 8 godzin dziennie.
StPr/20/5588
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 3 852 PLN

Obsługa linii drobnicowych między Polską, Szwajcarią, Portugalią, Niemcami, Hiszpanią i Włochami. Dni pracy oraz godziny pracy według grafiku.
StPr/20/5584
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od 6 500 - 9 000 PLN

Sporządzanie dokumentów kadrowych, sporządzanie list płac, prowadzeniu teczek osobowych pracowników, obsługa PPK, zgłaszanie, wyrejestrowanie oraz aktualizowanie danych w programie Płatnik, sporządzanie deklaracji DRA, PIT, GUS i PFRON oraz utrzymywanie stałego kontaktu z klientami. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych kilku podmiotów na raz. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30
StPr/20/5438
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

•stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci, •sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem i praca opiekuńczo- wychowawcza, •korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, •prowadzenie zajęć tematycznych z dziećmi, •współpraca z rodzicami w zakresie opieki, edukacji i rozwoju dziecka,
StPr/20/1469
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

KIEROWANIE POWIERZONYM POJAZDEM
StPr/20/1474
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 204 PLN

Wykonywanie prac remontowo-budowlanych. Prace porządkowe na stanowisku pracy, pomoc przy wykonywaniu szalowań, pomoc przy montowaniu elementów, prace rozbiórkowe.
StPr/20/1481
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Wstępna obróbka żywności. Podawanie posiłków do stolików, sprzątanie stanowiska pracy. Praca w systemie równoważnym 12-godzinnym; 7.30-19.30 od poniedziałku do niedzieli.
StPr/20/5335
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

Przygotowywanie i wydawanie posiłków zgodnie z jadłospisem i dietami. Dbanie o porządek na stanowisku pracy. Praca od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnym po 12 godzin dziennie od 7:30 do 19:30.
StPr/20/5336
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Organizacja i prowadzenie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do KNF oraz obsługa dokumentacji związanej z rejestracją, przygotowanie, prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego agentów ubezpieczeniowych oraz umiejętności sprzedażowych, opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, wykonywanie czynności dystrybucyjnych zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, inicjowanie działań rozwojowych wspierających realizację celów sprzedażowych, ścisła współpraca i wsparcie Managerów Sprzedaży w realizacji zadań i celów sprzedażowych. Praca w godzinach: 7-17. Częste podróże służbowe.
StPr/20/5297
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN