Zamknij

Lekarz o specjalizacji balneologii i medycyny fizykalnej, rehabilitacji medyczne

Nr oferty: StPr/23/1488Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Bolesława Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, powiat: m. Sopot, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: - Zlecenia zabiegów z zakresu balneologii oraz rehabilitacji leczniczej kuracjuszom, pacjentom. - Prowadzenie dokumentacji medycznej. - Prowadzenie badań wstępnych okresowych i końcowych pacjentów .
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.10.2023
Wynagrodzenie brutto: od 9 200 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe specjalizacja: balneoologia i medycyna fizykalna, rehabilitacja medyczna. Oferujemy: pracę w dynamicznym zespole, który ceni sobie współpracę, rozwój i pozytywną energię, realizację ciekawych projektów, możliwość wdrażania własnych pomysłów, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, benefity (ZFŚS m.in. wczasy pod gruszą, dofinasowanie wypoczynku dla dzieci; refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UZDROWISKO SOPOT" W SOPOCIE
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Bolesława Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot, powiat: m. Sopot, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: - CV - mile widziane referencje
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: e-mail
  sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz szatni
  307719
  data rozpoczęcia pracy od 07.12.2023
  wynagrodzenie od od 23,5

  sprzątanie klatek schodowych
  307720
  data rozpoczęcia pracy od 07.12.2023
  wynagrodzenie od od 23,5

  Załadunek, rozładunek, dostawa towaru do klienta
  StPr/23/1834
  data rozpoczęcia pracy od 05.12.2023
  wynagrodzenie od od 4 300 PLN

  - praca stacjonarna oraz w terenie - instalacja rozwiązań u klienta, - montaż i uruchamianie urządzeń elektronicznych, - uruchamianie systemów nagłośnienia na kolei, - pomiary elektryczne i akustyczne na obiektach, raportowanie rezultatów pomiarów, - współpraca z zespołem projektowym,
  StPr/23/1822
  data rozpoczęcia pracy od 04.12.2023
  wynagrodzenie od od 4 500 do 6 000 PLN

  Koordynacja realizacji wystaw i projektów, zwłaszcza projektów miejskich oraz współrealizowanych przez PGS. Inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych i popularyzatorskich w PGS, oprowadzanie merytoryczne po wystawach, możliwa praca kuratorska przy realizacji wystaw. Nadzór nad montażem i demontażem wystaw, przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją. Gromadzenie i katalogowanie wystaw i projektów, sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS. Praca i nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej. Sporządzanie raportów merytorycznych. Obsługa księgozbioru PGS.
  StPr/23/1820
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
  wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

  Praca kuratorska przy realizacji wystaw, inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych popularyzatorskich w PGS, oprowadzanie merytoryczne po wystawach. Koordynacja realizacji wystaw i projektów, nadzór nad montażem i demontażem wystaw, nadzór nad przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją, gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw i projektów. Sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS. Nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu, opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej. Sporządzanie raportów merytorycznych.
  StPr/23/1818
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
  wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

  Praca kuratorska przy realizacji wystaw, inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych popularyzatorskich w PGS, oprowadzanie merytoryczne po wystawach. Koordynacja realizacji wystaw i projektów, nadzór nad montażem i demontażem wystaw, nadzór nad przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją, gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw i projektów. Sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS. Nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu, opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej. Sporządzanie raportów merytorycznych.
  StPr/23/1819
  data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
  wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

  Sprzątanie powierzchni kuchennych, magazynów kuchennych, powierzchni restauracyjnych i bankietowych oraz ciągów komunikacyjnych. Znajomość obsługi urządzeń kuchennych i używania środków chemicznych do czyszczenia ww. powierzchni. Wykonywanie poleceń pierwszego kucharza lub szefa kuchni związanych z przygotowaniem posiłków.
  StPr/23/1798
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
  wynagrodzenie od od 4 242 PLN

  - obsługa narzędzia elektrycznego; - proste prace pomocnicze.
  StPr/23/1749
  data rozpoczęcia pracy od 05.12.2023
  wynagrodzenie od od 23,5 PLN

  Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów i konserwacji. Prawidłowe i terminowe realizowanie planów remontów, konserwacji oraz usług świadczonych mieszkańcom. Organizowanie i prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w spółdzielni. Organizowanie i zabezpieczenie prawidłowego gospodarowania podręcznym magazynem i zaopatrzenia. Sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników oraz firm zajmujących się bezpośrednio eksploatacją, konserwacją i usługami pogotowia lokatorskiego. Organizowanie przetargów na świadczenie usług, dostaw i robót remontowo budowlanych na rzecz Spółdzielni, wraz z przygotowywaniem projektów umów. Pisemne zlecanie firmom zewnętrznym remontów, których realizacja nie jest możliwa przez siły własne - konserwatorskie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu. Sprawowanie nadzoru nad wykonanymi remontami, organizowanie odbiorów, egzekwowanie usuwania wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kosztorysów i wystawionych faktur. Prowadzenie ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych remontów. Bilansowanie materiałów na prace remontowe i konserwatorskie. Protokolarny odbiór lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów niezabudowanych oraz dokonywanie rozliczeń z osobami przekazującymi te lokale i tereny. Prowadzenie rejestru protokołów zdawczo-odbiorczych lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów niezabudowanych. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Kierownika Spółdzielni. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-15.
  StPr/23/10487
  data rozpoczęcia pracy od 17.11.2023
  wynagrodzenie od od 6 500 do 7 500 PLN