Zamknij

Pielęgniarka

Nr oferty: StPr/23/1428Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, powiat: m. Sopot, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Realizowanie opieki pielęgniarskiej według zleceń, podawanie leków, dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, przygotowywanie pacjentów do badań specjalistycznych i asystowanie przy ich wykonywaniu, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, udzielanie pierwsej pomocy w stanach zagrożenia życia.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.10.2023
Wynagrodzenie brutto: od 5 966 do 8 187 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • pomaturalne/policealne, medyczne
  Wymagania pożądane
  Wykształcenie:
  • wyższe (w tym licencjat), medyczne
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagane wykształcenie kierunkowe- pielęgniarstwo. Aktualne prawo wykonywania zawodu. Praca w równoważnym systemie. Okres zatrudnienia do 30.12.2023 r. z możliwością przedłużenia. Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, empatia, wysoka kultura osobista, samodzielność i odpowiedzialność. Mile widziane kursy specjalisty EKG. Miejsce wykonywania pracy Sopot ul. Grunwaldzka 1-3 lub Sopot ul. 23 Marca 93.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: POMORSKIE CENTRUM REUMATOLOGICZNE IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, powiat: m. Sopot, woj: pomorskie
   Osoba do kontaktu: Agnieszka Bronk
   Numer telefonu: 58 555 75 24
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: - cv+ list motywacyjny
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście
   sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz szatni
   307719
   data rozpoczęcia pracy od 07.12.2023
   wynagrodzenie od od 23,5

   sprzątanie klatek schodowych
   307720
   data rozpoczęcia pracy od 07.12.2023
   wynagrodzenie od od 23,5

   Załadunek, rozładunek, dostawa towaru do klienta
   StPr/23/1834
   data rozpoczęcia pracy od 05.12.2023
   wynagrodzenie od od 4 300 PLN

   - praca stacjonarna oraz w terenie - instalacja rozwiązań u klienta, - montaż i uruchamianie urządzeń elektronicznych, - uruchamianie systemów nagłośnienia na kolei, - pomiary elektryczne i akustyczne na obiektach, raportowanie rezultatów pomiarów, - współpraca z zespołem projektowym,
   StPr/23/1822
   data rozpoczęcia pracy od 04.12.2023
   wynagrodzenie od od 4 500 do 6 000 PLN

   Koordynacja realizacji wystaw i projektów, zwłaszcza projektów miejskich oraz współrealizowanych przez PGS. Inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych i popularyzatorskich w PGS, oprowadzanie merytoryczne po wystawach, możliwa praca kuratorska przy realizacji wystaw. Nadzór nad montażem i demontażem wystaw, przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją. Gromadzenie i katalogowanie wystaw i projektów, sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS. Praca i nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej. Sporządzanie raportów merytorycznych. Obsługa księgozbioru PGS.
   StPr/23/1820
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
   wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

   Praca kuratorska przy realizacji wystaw, inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych popularyzatorskich w PGS, oprowadzanie merytoryczne po wystawach. Koordynacja realizacji wystaw i projektów, nadzór nad montażem i demontażem wystaw, nadzór nad przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją, gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw i projektów. Sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS. Nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu, opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej. Sporządzanie raportów merytorycznych.
   StPr/23/1818
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
   wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

   Praca kuratorska przy realizacji wystaw, inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych popularyzatorskich w PGS, oprowadzanie merytoryczne po wystawach. Koordynacja realizacji wystaw i projektów, nadzór nad montażem i demontażem wystaw, nadzór nad przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją, gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw i projektów. Sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS. Nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu, opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej. Sporządzanie raportów merytorycznych.
   StPr/23/1819
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
   wynagrodzenie od od 5 500 do 6 000 PLN

   Sprzątanie powierzchni kuchennych, magazynów kuchennych, powierzchni restauracyjnych i bankietowych oraz ciągów komunikacyjnych. Znajomość obsługi urządzeń kuchennych i używania środków chemicznych do czyszczenia ww. powierzchni. Wykonywanie poleceń pierwszego kucharza lub szefa kuchni związanych z przygotowaniem posiłków.
   StPr/23/1798
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
   wynagrodzenie od od 4 242 PLN

   - obsługa narzędzia elektrycznego; - proste prace pomocnicze.
   StPr/23/1749
   data rozpoczęcia pracy od 05.12.2023
   wynagrodzenie od od 23,5 PLN

   Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów i konserwacji. Prawidłowe i terminowe realizowanie planów remontów, konserwacji oraz usług świadczonych mieszkańcom. Organizowanie i prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w spółdzielni. Organizowanie i zabezpieczenie prawidłowego gospodarowania podręcznym magazynem i zaopatrzenia. Sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników oraz firm zajmujących się bezpośrednio eksploatacją, konserwacją i usługami pogotowia lokatorskiego. Organizowanie przetargów na świadczenie usług, dostaw i robót remontowo budowlanych na rzecz Spółdzielni, wraz z przygotowywaniem projektów umów. Pisemne zlecanie firmom zewnętrznym remontów, których realizacja nie jest możliwa przez siły własne - konserwatorskie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu. Sprawowanie nadzoru nad wykonanymi remontami, organizowanie odbiorów, egzekwowanie usuwania wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kosztorysów i wystawionych faktur. Prowadzenie ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych remontów. Bilansowanie materiałów na prace remontowe i konserwatorskie. Protokolarny odbiór lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów niezabudowanych oraz dokonywanie rozliczeń z osobami przekazującymi te lokale i tereny. Prowadzenie rejestru protokołów zdawczo-odbiorczych lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów niezabudowanych. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Kierownika Spółdzielni. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-15.
   StPr/23/10487
   data rozpoczęcia pracy od 17.11.2023
   wynagrodzenie od od 6 500 do 7 500 PLN