Zamknij
Sprzedaż i tworzeniem dekoracji z roślin, w pełni wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne
StPr/23/0886
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Obsługa klientów salonu urody w zakresie usług manicure i pedicure. Praca w godzinach: 9:15-17:15 (zgodnie z ustalonym grafikiem).
StPr/23/4752
data rozpoczęcia pracy od 07.06.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Obsługa klientów salonu urody w zakresie fryzjerstwa damsko-męskiego, sprzątanie miejsca pracy, higiena narzędzi. Praca w godzinach: 9:15-17:15 (zgodnie z ustalonym grafikiem).
StPr/23/4747
data rozpoczęcia pracy od 07.06.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prace porządkowe na terenie Aquapark Sopot. Utrzymywanie czystości części ogólnodostępnych, dbanie o regularną wymianę środków higienicznych i dezynfekujących. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 10-22, a w weekendy 8-22 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą).
StPr/23/4693
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 24 do 26 PLN

Obsługa gości (sprzedaż biletów, voucherów), obsługa kasy fiskalnej, dbanie o porządek w strefie kasowej. Praca od poniedziałku do niedzieli w systemie dwuzmianowym: 8-16, 16-22 lub jednozmianowym w zakresie godzin: 9-21. Praca zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą.
StPr/23/4698
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 23 do 29 PLN

Prace porządkowe na terenie Aquapark Sopot. Utrzymywanie czystości części ogólnodostępnych, dbanie o regularną wymianę środków higienicznych i dezynfekujących. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 23-7 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą).
StPr/23/4699
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 24 do 26 PLN

Wydawanie posiłków, obsługa gości, dbanie o porządek (bar i stoliki), obsługa kas. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-20. W przypadku obsługi imprez praca do godziny 2 w nocy.
StPr/23/4700
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 22,8 do 24 PLN

Pomoc przy procesach technologicznych w kuchni. Przygotowywanie surowców do produkcji posiłków. Wydawanie posiłków. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętów kuchennych. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-20.
StPr/23/4701
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2023
wynagrodzenie od od 24 PLN

Wykonywanie poleceń nauczyciela. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny osobistej. Uczestniczenie w zajęciach zespołowych lub indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela. Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie nieobecności nauczyciela (np.: przerwy międzylekcyjne Pomoc nauczycielowi w organizacji i prowadzeniu gier, zabaw, wycieczek, wyjść poza szkołę, posiłków, itp. Pomoc nauczycielowi i rodzicom (opiekunom) w czynnościach przygotowujących dzieci do zajęć szkolnych oraz po zajęciach.
StPr/23/0861
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

Praca kuratorska przy realizacji wystaw, inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych i popularyzatorskich w PGS, oprowadzania merytoryczne po wystawach, koordynacja realizacji wystaw i projektów, zwłaszcza projektów miejskich oraz współrealizowanych przez PGS, nadzór nad montażami i demontażami wystaw, nadzór nad przygotowaniem wernisażu we współpracy z promocją, gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw i wydarzeń, sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizującymi wystawy i projekty w PGS, nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu, opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnętrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności statutowej, sporządzanie raportów merytorycznych, obsługa księgozbioru PGS. Praca od wtorku do niedzieli, w godzinach 8-20 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą).
StPr/23/4573
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 4 500 do 6 500 PLN