Zamknij

O nas

kierunki:
PSYCHOLOGIA
- studia licencjackie: http://bit.ly/2I4iH2N
- magisterskie: http://bit.ly/2I6GIGv
- dla magistrów i licencjatów (3, 5-letnie studia magisterskie): http://bit.ly/2I7GkYp - podyplomowe: http://bit.ly/2I6oSn3

Uniwersytet SWPS - pierwszy prywatny Uniwersytet w Polsce
Uniwersytet SWPS – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 1700 specjalistów. Za innowacyjny program nauczania otrzymał nagrodę MNiSW. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia.

DYDAKTYKA
Wydział kształci psychologów – specjalistów w zakresie metod diagnostycznych i interwencji kryzysowych, znawców oddziaływań marketingowych i zachowań konsumentów, coachów, doradców zawodowych, mediatorów oraz przyszłych terapeutów. Prowadzi także studia psychologiczne w obszarze psychoseksuologii i psychokryminalistyki. Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

STUDIA PSYCHOLOGICZNE
Psychologia - studia I stopnia w obszarach:
- zdrowie psychiczne
- człowiek w biznesie
- wspomaganie rozwoju
- psychoseksuologia
- psychologia sądowa z elementami psychokryminalistyki

Psychologia - studia dla magistrów i licencjatów
Psychologia - studia jednoletnie magisterskie
specjalności:
- psychologia biznesu
- psychologia kliniczna
- psychoseksuologia
- psychologia wspomagania rozwoju
- psychologia sądowa z elementami psychokryminalistyki

PSYCHOLOGIA WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Wraz z dwoma wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce – Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim – uczelnia otwiera listę wszystkich szkół wyższych w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2018 r. w śród siedmiu najwyżej ocenianych jednostek znajdują się trzy wydziały Uniwersytetu SWPS, w tym Wydział Zamiejscowy w Sopocie.

NOWATORSKI PROGRAM STUDIÓW
Autorski program kształcenia na kierunku psychologia – tworzony we współpracy z biznesem – został uznany przez MNiSW za jeden z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Dzięki nagrodzie finansowej w wysokości 1 mln zł wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty praktyk studenckich oraz wspiera inicjatywy kół naukowych.

WYSOKIE OCENY ZEWNĘTRZNE
W 2016 roku studia psychologiczne prowadzone na wydziale uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono poziom kadry naukowo-dydaktycznej, koncepcję kształcenia nawiązującą do najnowszych wzorów sprawdzonych w renomowanych uczelniach oraz liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

KADRA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Studenci współpracują z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, takimi jak: prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy, prof. Tomasz Maruszewski – specjalista w zakresie psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Alina Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, oraz prof. Krystyna Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii.

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH NAUKOWYCH
W ramach projektu „Pomocnicy Badacza” studenci mogą współpracować z naukowcami, pomagając im w realizacji badań. W ten sposób zyskują pierwsze doświadczenia w roli eksperymentatora.

NAUKA I BADANIA
Pracownicy wydziału prowadzą działalność naukowo-badawczą na wysokim poziomie. Tylko w 2016 roku – przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki, MNiSW, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i środków unijnych – realizowali 20 projektów badawczych o wartości prawie 4,5 mln zł.

CENTRA NAUKOWO-BADAWCZE
Przy wydziale działają dwa ośrodki naukowe – Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego, badające konsekwencje sprawowania władzy i sposoby myślenia o pieniądzach, oraz Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji (CEDLab), które wyjaśnia zachowania ludzi w pracy i organizacji.

LABORATORIUM BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH
Laboratorium wspiera naukowców w realizacji projektów badawczych. Dysponuje zarówno odpowiednim zapleczem do przeprowadzania profesjonalnych badań, jak i zaawansowanym oprogramowaniem umożliwiającym analizę wyników.