Zamknij

ZSH

Wejherowska 1, 81-814 Sopot

58 551-11-92

O nas

ZSH w Sopocie istnieje od 1945 roku. Technikum kształci w specjalnościach: technik informatyk, logistyk, hotelarstwa, eksploatacji portów i terminali, Branżowa Szkoła I stopnia: kucharz.

Technikum Nr I przy Zespole Szkół Handlowych w Sopocie to szkoła z historią sięgającą XIX wieku gdyż już w latach 1872-75 po raz pierwszy była Szkołą Gminną zlokalizowaną, tak jak obecnie, przy ulicy Kościuszki 18/20. W burzliwych latach 30 XX wieku była tu renomowana Prywatna Wyższa Szkoła dla Dziewcząt, a po przebudowie zmieniono ją w koedukacyjną szkołę średnią, przygotowującą młodzież do nauki różnych zawodów. Szkoła nie zakończyła działalności po wybuchu II Wojny Światowej lecz działała jako najstarsza ekonomiczna szkoła na Wybrzeżu. Po wojnie zawsze była tu szkoła średnia, kolejno były tu : Gimnazjum Kupieckie, następnie Państwowe Gdańskie Gimnazjum i Liceum Handlowe, Technikum Finansowe i Technikum Handlowe, w skład którego wchodziły także Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum dla Pracujących.

15 kwietnia 2015 miało miejsce uroczyste nadanie imienia Danuty Siedzikówny "INKI" Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ZSH.

Technikum Nr I przy Zespole Szkół Handlowych jest jedyną szkołą w Sopocie, przygotowującą uczniów do wykonywania różnych zawodów. Obecnie w skład Zespołu Szkół Handlowych wchodzą :
- Technikum Nr 1
- Branżowa Szkoła I Stopnia
Do Technikum do klasy I przyjmujemy chętnych do klas :
- technik eksploatacji portów i terminali
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik logistyk
do  Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmujemy w zawodzie :
- kucharz - nowy kierunek!

Nasi uczniowie :
- praktyki i szkolenia odbywają u renomowanych pracodawców
- uczą się na zajęciach w szkole, a także na wyższych uczelniach Trójmiasta
- wiedzę zdobywają także na zajęciach w terenie
- osiągają wysoką zdawalność na Państwowych Egzaminach Zawodowych
- zwiedzają Europę
- uczą się zawodów z przyszłością
- biorą udział w licznych projektach, takich jak:
"Zdobądź doświadczenie -osiągnij sukces- praktyki zawodowe w Irlandii", "Droga do Sukcesu " i "Dobra szkoła" i "Career - droga do kariery zawodowej".

Nasza szkoła to szkoła nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, pragnąca zapewnić im najlepsze możliwości edukacyjne, a jednocześnie wzbogacić ich kompetencje i tym samym podnieść konkurencyjność uczniów na rynku pracy.