Zamknij

Na co Sopot przeznaczy 90,5 mln złotych w 2019 roku?

08:12, 06.12.2018 | J.F
REKLAMA
Skomentuj

Projekt budżetu miasta na 2019 rok odzwierciedla priorytetowe zadania zaplanowane do realizacji  przez samorząd dla mieszkańców.

  • Należą do nich przede wszystkim: zapobieganie wszelkim wykluczeniom społecznym, budownictwo komunalne dla młodych sopocian, bardzo wiele działań proekologicznych i związanych z zielenią w mieście, budowa szpitala geriatrycznego i opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2020–2030/40.

Wiele tych zadań będzie realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.  Sopot od kilku lat jest liderem w wykorzystaniu tych środków. Planuje się, że w 2019 roku osiągną one poziom ponad 38 000 000 złotych.

Bardzo dobra kondycja finansowa miasta, którego dochody własne stanowić będą w przyszłym roku 70 proc. dochodów ogółem, zapewnia z jednej strony środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a z drugiej umożliwia miastu finansowanie z własnego budżetu wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców, jak m.in: budowa nowego żłobka, programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, szeroki dostęp do kultury m.in.: poprzez działalność Domów Sąsiedzkich, czy wymiana ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach komunalnych. 

Ważną pozycję zajmują także projekty i inwestycje, które zostały wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 4 000 000 złotych. 

Planowane dochody

Planowane wpływy do budżetu miasta to 356 200 000 zł (wzrost o 9,2%).

Aż 70 % tej kwoty (249 500 000 zł) to dochody własne miasta.

Więcej pieniędzy z PIT

104 600 000 złotych wpływu z podatków dochodowych PIT (wzrost o 17 800 000 zł czyli 20,4 proc.)

Wybrane dochody miasta

Gospodarowanie mieniem – 28 200 000 zł  (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)

Podatki i opłaty lokalne – 54 900 000 zł (m.in. podatek od nieruchomości, PIT i CIT)

Sprzedaż składników majątkowych – 33 600 000 zł

 

 

Racjonalne wydatki

Planujemy, że wydatki Sopotu w 2019 r. wyniosą  387 600 000 zł  i będą wyższe o 6,25 proc. (czyli 22 800 000 zł) w porównaniu do wydatków w 2018 r.

Na inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców miasto zaplanowało 109 700 000 zł (28,3% wszystkich wydatków). Na wiele zadań miasto pozyskało środki unijne w łącznej wysokości 38 100 000 zł.

 

Sopocka edukacja na 6

Koszty sopockiej oświaty to 90 500 000 zł, z czego 36 500 000 zł to subwencja oświatowa przekazana przez rząd, a 54 000 000 zł – dodatkowe środki na edukację z budżetu miasta.

Bogata oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 1 000 000 zł

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 8 800 000 zł

Dokształcanie nauczycieli oraz dodatki motywacyjne – 2 136 000 zł

Stypendia dla najlepszych uczniów – 100 000 zł

Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1 500 000 zł

Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – 6 900 000 zł

Termomodernizacja placówek oświatowych – 10 800 000 zł

Wsparcie i opieka dla uczniów niepełnosprawnych – 600 000 zł

Wypoczynek letni i zimowy dzieci – 100 000 zł

 

Zielony Sopot

Modernizacja placów zabaw m.in. przy ul. Armii Krajowej, w Parku Północnym, w Lasku Karlikowskim, urządzenia na place zabaw, zakup zabawek „rozbity statek” – 1 000 000 zł

Kolejny etap rewitalizacji Sopockich Błoni – 83 100 zł

Przebudowa Potoku Grodowego – 3 594 280 zł

Otwarcie Stawu Łokietka – 300 000 zł

Zieleń na Placu Przyjaciół – 960 000 zł

Rewitalizacja punktów widokowych – 200 000 zł

Zakup ławek do parków – 500 000 zł

Rewitalizacja skarpy wzdłuż ul. Winieckiego – 1 120 000 zł

 

Rodzinny Sopot

Mieszkania komunalne dla młodych rodzin 

Za 9 500 000 zł miasto będzie budowało kolejne mieszkania komunalne przy Al. Niepodległości

Na remonty i modernizację lokali komunalnych miasto przeznacza 3 500 000 zł

Przedszkole dla każdego sopocianina

11 200 000 zł Sopot przeznaczy na miejskie przedszkola. Jako jedna z nielicznych gmin

w Polsce możemy się pochwalić tym, że każde dziecko od 3. do 6. roku życia w Sopocie znajdzie miejsce w przedszkolu.

Żłobki – utrzymanie, budowa, dopłaty

Funkcjonowanie publicznych żłobków – 1 600 000 zł

Dopłaty do niepublicznych żłobków – 618 000 zł (dopłata do jednego dziecka wynosi 300 zł miesięcznie)

Koncepcja budowy nowego żłobka przy ul. Obodrzyców – 330 000 zł

Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży – 1 000 000 zł

 

Sopot pomaga

Na działania z zakresu polityki społecznej Sopot wydaje rocznie 49 800 000 zł

Budowa Centrum Opieki Geriatrycznej – 4 300 000 zł

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych – 2 843 500 zł

Dom Pomocy Społecznej – 6 700 000 zł

Dzienny Dom Pobytu – 954 969 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 627 000 zł

Dodatki mieszkaniowe i na ogrzewanie – 626 000 zł

Całodobowe ambulatorium chirurgiczne – 1 000 000 zł

Programy prozdrowotne dla mieszkańców – 750 000 zł

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach miejskich – 100 000 zł

Informator dla seniorów – 30 000 zł

Informator dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł

Pomoc dla repatriantów – 180 000 zł

Centrum wsparcia cudzoziemców –130 000 zł

Adaptacja pomieszczenia na „Sokarnię” – 400 000 zł

Całodobowa opieka wytchnieniowa w DPS (2 miejsca) – 100 000 zł

 

Kulturalny Sopot

Kulturalny rekord – Sopot wydaje najwięcej w Polsce na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Cały budżet sopockiej kultury to 28 700 000 zł.

Dotacje dla instytucji kultury: Biblioteka – 4 000 000 zł; PGS – 3 600 000 zł; Muzeum Sopotu – 2 000 000 zł;  BART – 3 700 000 zł;  orkiestra PFK – 1 400 000 zł

Sopockie Festiwale: m.in. Sopot Classic – 910 000 zł; Sopot Jazz – 360 000 zł; Literacki Sopot – 550 000 zł

Rozwój oferty i liczby Domów Sąsiedzkich – 160 000 zł

Koncepcja muzeum w Operze Leśnej – 150 000 zł

Budowa ArtInkubatora przy ul. Goyki – 9 840 000 zł

 

Sopot Mobilny

Modernizacje ulic i chodników – 4 200 000 zł

Komunikacja publiczna (w tym ulgi dla dzieci i młodzieży, linie trolejbusowe i wydłu-żenie tras autobusów) – 4 887 558 zł

Budowa ronda Kraszewskiego/Wejherowska/Obodrzyców – 11 750 000 zł

Rozwój parkingów buforowych – 80 000 zł 

Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 500 000 zł 

Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości – 1 000 000 zł

Rower metropolitalny – 594 000 zł

 

Turystyka

System Informacji Miejskiej – 2 500 000 zł

Promocja krajowa i zagraniczna miasta oraz informacja turystyczna – 2 327 000 zł

R-10 ścieżka rowerowa – 8 500 000 zł

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł

Zagospodarowanie plaży „Rzuć kotwicę za granicę” – 850 000 zł

Budowa toalet publicznych – 800 000 zł

 

 

Środki z obligacji na unijne i własne inwestycje ważne dla mieszkańców

Od kilku lat kwota zadłużenia miasta systematycznie spadała.

2016 – 119 mln

2017 – 91 mln

2018 – 83 mln 

 

Co roku w budżecie planowany był deficyt, ale ze względu na dobre dochody i mniejsze wydatki rok budżetowy miasto kończyło dużą nadwyżką:

2016-  planowany deficyt – 11,5 mln zł, nadwyżka na koniec roku – 26,7 mln

2017 - planowany deficyt – 21,6 mln zł, nadwyżka na koniec roku – 13,4 mln

2018 - planowany deficyt – 34 mln zł, nadwyżka na koniec III kwartału – 6 mln

 

Obecnie Sopot przygotowuje się do realizacji ważnych projektów dofinansowanych z Unii (pozyskano ponad 38 mln złotych dotacji drugie tyle miasto musi zagwarantować na wkład własny) oraz z budżetu miasta (dopłaty do subwencji oświatowej, budownictwo komunalne).

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki inwestycyjne stanowią aż 28,3 proc, wszystkich wydatków.

 

Aby zagwarantować środki na te inwestycje i projekty, miasto przewidziało w projekcie budżetu na 2019 rok możliwość zaciągnięcia kredytów/obligacji na łączna kwotę 34 mln złotych.

W sytuacji maksymalnego wykorzystania tej kwoty, całkowite zadłużenie miasta  na koniec 2019 roku wyniosłoby 110 mln złotych. Tym samym skala zadłużenia miasta  liczyłaby 31 proc. ( przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 60 proc.)

 

Pełny projekt budżetu miasta Sopotu na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej miasta (BIP, zakładka Budżet Miasta). Rada Miasta Sopotu budżetem na przyszły rok zajmie się podczas sesji 20 grudnia.

(J.F)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© esopot.pl | Prawa zastrzeżone