Zamknij

Jak napisać wniosek o alimenty?

19:21, 02.09.2019 | materiały partnera

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z prawa do alimentów. Aby uzyskać tego typu świadczenie, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Jeżeli chcemy zwiększyć swoje szanse na uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku sądowego, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Ich nieznajomość może nam tylko zaszkodzić, gdy zdecydujemy się wystąpić o przyznanie alimentów.

Podstawowe informacje dotyczące alimentów

Gdy dochodzi do pozwu o alimenty, obciążani są krewni w linii prostej. Najpowszechniej spotykany jest obowiązek alimentacyjny rodzica wobec swoich dzieci. Chodzi o sytuacje, w których dane dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zakres tego typu świadczeń zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Są nimi usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka) oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego (rodzica).

Właśnie ustalanie dokładnego zakresu jest najtrudniejszym elementem całego procesu o alimenty. Bardzo często rodzice nie są w stanie uzgodnić między sobą tej kwestii i odpowiedzialność spada na sąd. W tym celu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który nie podlega opłacie sądowej. Właściwym miejscem, jeżeli chodzi o składanie tego typu dokumentu, jest sąd rejonowy, w którego okręgu mieszka osoba pozwana lub uprawniona.

W którym sądzie będzie przebiegała ta sprawa, zależy w pełni od decyzji powoda. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest składanie pozwu, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania swoje oraz dziecka z uwagi na konieczność osobistej obecności na rozprawach.

Co powinno znaleźć się we wniosku o alimenty?

Zabierając się do pisania takiego wniosku, musimy zadbać o prawidłowe wskazanie stron postępowania. Muszą zostać podane takie informacje jak PESEL oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka) oraz jej przedstawiciela ustawowego, który formułuje ten pozew.

Co więcej, niezbędne jest dokładne określenie strony pozwanej — rodzica zobowiązanego do alimentacji. Następnym krokiem jest ustalenie przedmiotu sporu, a konkretnie jego wartości. Musimy to zrobić, ponieważ świadczenie alimentacyjne jest rodzajem roszczenia majątkowego.

Prowadząc sprawę alimentacyjną, obie strony spierają się o wysokość świadczeń, które dziecko miałoby otrzymywać co miesiąc. Kwota ta jest mnożona przez 12, aby uzyskać sumę alimentów za jeden rok. Otrzymana wartość będzie stanowiła przedmiot tego sporu sądowego.

Chcąc zwiększyć swoje szanse w tego rodzaju sprawie sądowej, kluczowe jest skuteczne uzasadnienie podstawy roszczeń. W tym elemencie wniosku musimy przedstawić takie informacje jak na przykład średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, możliwości zarobkowe osoby pozywanej oraz sytuację finansową rodzica wychowującego dziecko uprawnione do pobierania alimentów.

Dobrym rozwiązaniem jest wymienienie w punktach poszczególnych kosztów utrzymania. Najważniejsze, żeby było to jak bardziej czytelne dla sądu. Przydatne jest załączenie dowodów w postaci paragonów lub faktur. Ewentualnie możemy wykorzystać zeznania świadków, którzy również mieszkają z tym dzieckiem — przykładowo mogą to zrobić jego dziadkowie.

Źródło informacji - https://gautier.com.pl/alimenty/

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© esopot.pl | Prawa zastrzeżone