Zamknij

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

11:08, 08.02.2019 | materiał partnera
Skomentuj

Istniejąca w naszym kraju od kilku lat możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej natychmiast wydała się wielu osobom pogrążonym w, jak wszystko na to wskazuje, niemożliwych do spłacenia długach, rozwiązaniem doskonałym, pozwalającym przede wszystkim odzyskać upragniony spokój i nie zmagać się już upominającymi się o swoje roszczenia wierzycielami. Nierzadko okazuje się jednak, że droga ku niemu nie jest wcale tak prosta, jak mogło się wydawać.

Sad będzie badał wiele różnych kwestii

Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu w nadziei na rozwiązanie przynajmniej niektórych z narosłych przez lata problemów, nierzadko okazuje się, że obrana droga do wyjścia na prostą wygląda na zamkniętą. Sąd decyduje się bowiem oddalić złożony wniosek.

Przyczyny mogą być różne. Jak dotąd najczęściej jest to związane ze stwierdzeniem, iż do powstania lub pogłębienia zadłużenia przyczynił się sam dłużnik. Może to być np. jego rażące niedbalstwo, a więc takie zachowanie, gdy nie zachował on elementarnych dla danej sytuacji zasad postępowania. Nie każde musi więc na takie miano zasługiwać – wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego, czy sąd znajdzie dla niego należyte usprawiedliwienie.

Wina wnioskodawcy zostanie wykazana także wówczas, gdy np. brał on kolejne pożyczki będąc już pozbawionym możliwości sprostania dotychczas zaciągniętym zobowiązaniom. Powyższe przesłanki oddalenia wniosku zaliczamy do bezwzględnych. Istnieje jeszcze kilka innych, niemających takiego charakteru, a więc np. umorzenie konsumenckiego postępowania upadłościowego z innych przyczyn niż wniosek samego dłużnika, niewykonanie przez niego obowiązków skutkujące uchyleniem planu spłaty, niewykonanie obowiązku terminowego złożenia wniosku o upadłość, bądź dokonanie czynności prawnej uznanej prawomocnie za szkodzącą wierzycielom. Taki sam skutek będzie miało też podanie we wniosku nieprawdziwych danych. Analizując konkretny przypadek, sąd będzie miał jednak na uwadze także względy słuszności i względy humanitarne – jeśli więc odmówienie dłużnikowi upadłości konsumenckiej byłoby dla niego nazbyt dotkliwe, będzie miał na nią większe szanse. Traci je jednak, jeśli jego majątek nie wystarcza na zwrot kosztów postępowania – a może to mieć miejsce także wówczas, gdy, choć jest pokaźny, będzie np. w znacznym stopniu obciążony hipoteką czy zastawem.

Co zrobić po oddaleniu wniosku?

Od dnia wydania postanowienia mamy tydzień na to, by złożyć zażalenie. Inną możliwością jest próba cofnięcia naszego wniosku, wykonalna zanim postanowienie o jego oddaleniu się uprawomocni, co z kolei zamknęłoby nam tą drogę na dziesięć lat.

Nade wszystko jednak, jakiekolwiek działania od samego początku warto podejmować po konsultacji z prawnikiem, przy czym, jak zwraca uwagę specjalista z wrocławskiej kancelarii Prak&Wspólnicy, warto szukać takiego, który już zajmował się tego rodzaju sprawami i upadłość konsumencka nie ma przed nim tajemnic. Wówczas możemy liczyć na to, że przez całą procedurę zostaniemy przeprowadzeni w sposób skuteczny i nowe życie, z koniecznością zaczynania wszystkiego od zera, jednak bez niedających nam spokoju wierzycieli, stanie się faktem.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© esopot.pl | Prawa zastrzeżone