Zamknij
REKLAMA

Ile trwa sprawa spadkowa bez testamentu w Gdańsku?

14.06, 03.11.2022 materiał partnera Aktualizacja: 14.06, 03.11.2022

Sprawy spadkowe są bez wątpienia jednymi z najczęściej rozpatrywanych przez polskie sądy. Zapewne większość z nas sama uczestniczyła w takim postępowaniu, jako strona chcąca dokonać odrzucenia lub przyjęcia spadku bądź też słyszała o takiej czynności wśród swoich znajomych lub rodziny. 

W większości przypadków trudno jest oszacować czas, w jakim sąd dokona rozpoznania sprawy i wyda stosowane orzeczenie. Na podstawie doświadczenia i w nawiązaniu do analogicznych spraw tego typu można jednak wskazać przybliżone terminy. Informacja ta może okazać się bardzo przydatna, szczególnie osobom, które planują wszcząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku bez testamentu w Gdańsku. 

Na czym polega nabycie spadku bez testamentu ?

Na początek warto wyjaśnić, w jakich sytuacjach dokonuje się nabycia spadku bez testamentu, jak działa przyjęcie spadku z mocy ustawy i w jaki sposób można to załatwić. Sprawy spadkowe w swojej istocie nie są zbyt skomplikowane. Nabycie spadku z mocy ustawy występuje wówczas, kiedy spadkodawca nie pozostawił po swojej śmierci testamentu. W takiej sytuacji osobami powołanymi do dziedziczenia jest najbliższa rodzina zmarłego. Jeżeli zmarły w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim i miał dzieci- osobami, które nabywają spadek są współmałżonek i dzieci. Jeżeli pozostawał on w związku małżeńskim i nie posiadał dzieci- dziedziczy współmałżonek i rodzice zmarłego. Jeżeli zaś spadkodawca nie był stanu wolnego i nie posiadał dzieci- dziedziczą rodzice oraz rodzeństwo. 

Jak przebiega proces spadkowy w sądzie ?

Postępowanie sądowe o nabycie spadku bez testamentu w Gdańsku wszczynane jest na wniosek spadkobiercy lub spadkobierców. Wniosek taki można złożyć za pomocą profesjonalnego pełnomocnika jak i samodzielnie. Dokumenty składa się w Biurze Podawczym sądu. W następnym kroku są one przekazywane (zazwyczaj) do wydziału cywilnego., który bada i weryfikuje jego poprawność, nadaje sprawię numer (sygnaturę), losuje sędziego prowadzącego sprawę oraz wyznacza termin rozprawy. Jeżeli sędzia prowadzący sprawę uzna, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Ile trwa sprawa spadkowa bez testamentu w Gdańsku ?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i nie będzie taka sama w każdym przypadku. Sąd nie ma jasno i sztywno określonych terminów, w których musi zakończyć postępowanie spadkowe. Nie każda sprawa jest też taka sama. W prostych sprawach o stwierdzenie nabycia spadku bez testamentu, w których występuje kilkoro uczestników, linia dziedziczenia jest prosta do ustalenia, adresy wszystkich uczestników są znane, odbierają oni korespondencje z sądu w terminie i mają zgodne stanowisko w sprawie, sprawa spadkowa może trwać (od momentu złożenia wniosku do momentu rozprawy) nawet 4-5 miesięcy. W sprawach bardziej skomplikowanych, w których nie wszyscy uczestnicy są znani, konieczne jest ustalenie ich danych adresowych, jedna ze stron postępowania zmarła lub strony postępowania celowo utrudniają prowadzenie sprawy, długość jej trwania może łącznie wynieść od roku do nawet kilku lat.

Informacji niezbędnych do opracowania artykułu dostarczyła kancelaria adwokacka: https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-spadkowe

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%