Zamknij

poniedziałek, 19.11, godz. 17:00

Dworek Sierakowskich Sopot, Józefa Czyżewskiego 12

Bilety: Wstęp wolny

W Sopocie seniorzy to liczna grupa, chcemy uwrażliwić sąsiadów na potrzeby osób starszych, mieszkających tuż obok nas. Pomoc w zakupach, chwila rozmowy przy herbacie, krótki spacer to często niezwykła zmiana dla seniora/seniorki którzy większość czasu spędzają samotnie.



Obecnie większość wolontariuszy - sąsiadów działa na Brodwinie, chcemy rozszerzyć działania na wszystkie dzielnice Sopotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wolontaryjnych działaniach sąsiedzkich?
Może zostaniesz wolontariuszem/wolontairuszką albo znasz osobę, która chciałaby skorzystać z takiego wsparcia?

Przyjdź na spotkanie z animatorką wolontariatu do Sopockich Domów Sąsiedzkich w listopadzie,

• 9 listopada "Dom Sąsiedzki "Broadway" Filia 7 MBP
Brodwino ul. Kolberga 9 godz. 18:00

• 16 listopada " Dom Sąsiedzki Koc i Książka" Filia 5 MBP
ul. Kazimierza Wielkiego 14, godz. 17:00

• 19 listopada "Dom Sąsiedzki "Centrum" Filia
"Dworek Sierakowskich"
ul. Czyżewskiego 12 godz. 17:00

• 20 listopada "DS Centrum" Filia "Dwie Zmiany"
Bohaterów Monte Cassino 31 godz. 17:00

• 26 listopada Dom Sąsiedzki "Potok"
Kamienny Potok ul. Kraszewskiego 31 godz. 17:00

© esopot.pl | Prawa zastrzeżone