Zamknij

wtorek, 13.11, godz. Cały dzień

SWPS Sopot, Polna 16/20

Bilety: Wstęp wolny

Tydzień Zdrowia Psychicznego ma na celu promocję profilaktyki chorób psychicznych, promocję zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia, przełamanie tabu oraz walkę ze stygmatyzacją osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

W ramach tegorocznej, siódmej edycji TZP organizujemy "Wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznymi" jako uzupełnienie artystyczne całego tygodnia warsztatów oraz wykładów. Chcielibyśmy, aby osoby z zaburzeniami psychicznymi, które często nie są wysłuchiwane w takim stopniu w jakim powinny, mogły poprzez sztukę wyrazić podczas wernisażu TZP swój głos, światopogląd, codzienność- jej radości oraz problemy. Jest to niepowtarzalna okazja, abyśmy wszyscy mogli zobaczyć czym się od siebie różnimy oraz w czym do siebie jesteśmy podobni. 


Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia psychiczne* i chcesz przekazać innym siebie poprzez sztukę, serdecznie zachęcamy do nadsyłania prac na adres Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie z dopiskiem "Tydzień Zdrowia Psychicznego- KN Empiria". Zgłoszenia przyjmujemy również od osób niepełnoletnich. Mogą oni zaprezentować swoje działa jedynie za zgodą opiekuna prawnego (oświadczenie do pobrania w poście wydarzenia). 

Wystawa pierwszych 15 prac odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie w dniach 12-16.11.2018r. 

Zaburzenia psychiczne:
- zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi m.in. otępienie w chorobie Alzheimera, otępienie naczyniowe, otępienie w innych chorobach, organiczny zespół amnestyczny/ majaczenie nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu; 
- zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych np. alkoholu, opiatów, kanabinoli, substancji nasennych i uspokajających, kokainy lub innych środków pobudzających, halucynogenów, tytoniu, lotnych, lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi;
- schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe m.in. schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i psychotyczne;
- zaburzenia nastroju (afektywne) m. in. epizody maniakalne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizody depresyjne, uporczywe zaburzenia nastroju, inne zaburzenia nastroju;
- zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną m.in. zaburzenia lękowe w postaci fobii lub inne zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw), reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, amnezja dysocjacyjna, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną;
- zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi m.in. zaburzenia odżywiania, nieorganiczne zaburzenia snu, dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną, zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej, nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia, nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
- zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych m.in. specyficzne zaburzenia osobowości (np. osobowość paranoiczna, schizoidalna, dysocjacyjna, histeryczna, lękliwa), zaburzenia osobowości typu borderline, antyspołeczne, narcystyczne, trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu, zaburzenia nawyków i popędów- impulsów (np. patologiczny hazard, kleptomania), zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną; 
- upośledzenia umysłowe od lekkiego po głębokie;
- zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) m.in. specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm, zespół Retta, Aspergera);
- zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym m.in. zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej), zaburzenia zachowania, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia emocjonalne/ funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, tiki.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres mailowy:
kkaffka@st.swps.edu.pl

© esopot.pl | Prawa zastrzeżone