Zamknij

wtorek, 13.11, godz. Cały dzień

SWPS Sopot, Polna 16/20

Bilety: Wstęp wolny

Tydzień Zdrowia Psychicznego ma na celu promocję profilaktyki chorób psychicznych, promocję zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia, przełamanie tabu oraz walkę ze stygmatyzacją osób dotkniętych chorobami psychicznymi.

W ramach tegorocznej, siódmej edycji TZP organizujemy "Wernisaż prac osób z zaburzeniami psychicznymi" jako uzupełnienie artystyczne całego tygodnia warsztatów oraz wykładów. Chcielibyśmy, aby osoby z zaburzeniami psychicznymi, które często nie są wysłuchiwane w takim stopniu w jakim powinny, mogły poprzez sztukę wyrazić podczas wernisażu TZP swój głos, światopogląd, codzienność- jej radości oraz problemy. Jest to niepowtarzalna okazja, abyśmy wszyscy mogli zobaczyć czym się od siebie różnimy oraz w czym do siebie jesteśmy podobni. 


Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia psychiczne* i chcesz przekazać innym siebie poprzez sztukę, serdecznie zachęcamy do nadsyłania prac na adres Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie z dopiskiem "Tydzień Zdrowia Psychicznego- KN Empiria". Zgłoszenia przyjmujemy również od osób niepełnoletnich. Mogą oni zaprezentować swoje działa jedynie za zgodą opiekuna prawnego (oświadczenie do pobrania w poście wydarzenia). 

Wystawa pierwszych 15 prac odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie w dniach 12-16.11.2018r. 

Zaburzenia psychiczne:
- zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi m.in. otępienie w chorobie Alzheimera, otępienie naczyniowe, otępienie w innych chorobach, organiczny zespół amnestyczny/ majaczenie nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu; 
- zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych np. alkoholu, opiatów, kanabinoli, substancji nasennych i uspokajających, kokainy lub innych środków pobudzających, halucynogenów, tytoniu, lotnych, lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi;
- schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe m.in. schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i psychotyczne;
- zaburzenia nastroju (afektywne) m. in. epizody maniakalne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizody depresyjne, uporczywe zaburzenia nastroju, inne zaburzenia nastroju;
- zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną m.in. zaburzenia lękowe w postaci fobii lub inne zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw), reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, amnezja dysocjacyjna, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną;
- zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi m.in. zaburzenia odżywiania, nieorganiczne zaburzenia snu, dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną, zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej, nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia, nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
- zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych m.in. specyficzne zaburzenia osobowości (np. osobowość paranoiczna, schizoidalna, dysocjacyjna, histeryczna, lękliwa), zaburzenia osobowości typu borderline, antyspołeczne, narcystyczne, trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu, zaburzenia nawyków i popędów- impulsów (np. patologiczny hazard, kleptomania), zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną; 
- upośledzenia umysłowe od lekkiego po głębokie;
- zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) m.in. specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm, zespół Retta, Aspergera);
- zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym m.in. zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej), zaburzenia zachowania, mieszane zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia emocjonalne/ funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, tiki.

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres mailowy:
kkaffka@st.swps.edu.pl


czwartek23 maja

piątek24 maja

sobota25 maja

niedziela26 maja

poniedziałek27 maja

wtorek28 maja

środa29 maja

czwartek30 maja

piątek31 maja

sobota1 czerwca

niedziela2 czerwca

czwartek6 czerwca

piątek7 czerwca

niedziela9 czerwca

czwartek13 czerwca

piątek14 czerwca

czwartek20 czerwca

piątek21 czerwca

czwartek27 czerwca

piątek28 czerwca
© esopot.pl | Prawa zastrzeżone