Zamknij
REKLAMA

Rusza Budżet Obywatelski 2019. Zmiany i harmonogram

12:00, 12.02.2019 | J.F
REKLAMA
Skomentuj

Po raz dziewiąty Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę na temat realizacji w mieście Budżetu Obywatelskiego.

Sopocki model cieszy się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem o czym świadczy niemal 20 % frekwencja w ubiegłorocznym głosowaniu. Do tej pory, przez osiem lat funkcjonowania pierwszego w Polsce Budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy ponad 160 inwestycji i zadań za łączną kwotę ponad 30 mln zł.

  • Harmonogram BO Sopot

1-30 kwietnia – składanie propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020 (propozycje można składać w Urzędzie Miasta Sopotu, na spotkaniach dot. Budżetu Obywatelskiego, lub elektronicznie przez www.sopot.pl/bosopot)

do 7 czerwca – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisje Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami

do 10 czerwca – publikacja wstępnych wyników weryfikacji

10-23 czerwca – czas na odwołania od wstępnych wyników weryfikacji

24-28 czerwca – rozpatrzenie ewentualnych odwołań

do 30 czerwca – publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz ostatecznych wyników weryfikacji

8-23 września – głosowanie w formie tradycyjnych list papierowych w urzędzie oraz mobilnych punktach do głosowania, głosowanie przez Internet przez www.sopot.pl/bosopot.

4 mln bez zmian

Projekt do sopockiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta (nie musi być zameldowany) który ukończył 16 lat, oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Sopotu. W dalszym ciągu nie jest wymagana lista poparcia projektu podczas jego składania. Bez zmian zostają również kwoty przeznaczone na projekty ogólnomiejskie (2 mln zł) 
i lokalne (po 500 tys.) na każdy z okręgów konsultacyjnych. W sumie Sopot przeznacza 4 mln zł na projekty wybrane przez mieszkańców.

Głosować może każda osoba deklarująca zamieszkanie na terenie Sopotu, która ukończyła 16 lat, nie jest wymagane aby była ona zameldowana.

Wsparcie projektów  prospołecznych

W wyniku spotkań z mieszkańcami i rozmów podczas składania wniosków i głosowania wprowadzono niewielkie zmiany, które mają jeszcze bardziej udoskonalić proces. Wprowadzono zapis przy wyborze projektów ogólnomiejskich „przynajmniej jeden wybrany do realizacji projekt musi mieć charakter nie inwestycyjny”, dzięki czemu najbardziej popularny projekt tzw. miękki zostanie przeznaczony do realizacji i nie będzie musiał konkurować z bardzo kosztownymi inwestycjami np. infrastrukturalnymi.

Co zrobić, kiedy projekt budzi sprzeciw?

Rada Miasta postanowiła też wprowadzić możliwość negatywnego zaopiniowania jednego projektu z zadań lokalnych i jednego projektu ogólnomiejskiego. Przy czym wskazanie projektu, którego realizacja wg. mieszkańca mogłaby być niekorzystna, będzie traktowana jako głos w dyskusji, przy wyborze wniosków przeznaczonych do realizacji po głosowaniu. Jeśli liczba negatywnych głosów przekroczy 50% głosów oddany za realizacją danego projektu decyzję o poddaniu go pod głosowanie podejmie Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami.

Projekty BO  na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

W pierwotnej wersji uchwały, przedstawionej na czwartkowej sesji, wpisano możliwość poddania pod głosowanie zadań znajdujących się na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową, pod warunkiem współfinansowania inwestycji w 50% przez daną spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Radni podczas dyskusji zamienili ten zapis i ostatecznie przegłosowali uchwałę w której wpisano możliwość poddania pod głosowanie zadania o charakterze inwestycyjnym, które zlokalizowanie będzie na terenie należącym do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz będącym w użytkowaniu wieczystym tych podmiotów. Zapisy na temat ujęcia w budżecie obywatelskim inwestycji znajdujących się na gruntach innych niż będących własnością Gminy Miasta Sopotu pojawiły się w sopockiej uchwale po raz pierwszy. O zasadności wprowadzenia takich zapisów zdecyduje Wojewoda Pomorski przy weryfikacji uchwały.

(J.F)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© esopot.pl | Prawa zastrzeżone