Zamknij
REKLAMA

Produkty kosmetyczne na cenzurowanym

16:29, 06.12.2018 | Ewa Podlasińska
REKLAMA
Skomentuj

Obowiązkowa rejestracja wytwórców produktów kosmetycznych, stworzenie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, obowiązek dostosowania dokumentacji produktu kosmetycznego do wymogów językowych oraz utworzenie katalogu kar administracyjnych, to tylko niektóre z założeń wprowadzanej od 1 stycznia 2019 roku ustawy o produktach kosmetycznych.

Rozpoczynający prowadzenie działalności w firmie produkującej wyroby kosmetyczne wytwórca, w ciągu 30 dni będzie musiał złożyć wniosek według wzoru określonego przez ministra do spraw zdrowia. Wniosek w formie papierowej lub elektronicznej należy zgłosić we właściwej dla terenu zakładu siedzibie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych zostanie poprowadzony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Przetwarzaniem danych zajmie się ośrodek administrujący systemem. Do ośrodka zarówno użytkownik produktu, jak i „podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba wykonująca zawód medyczny w tym podmiocie”, będzie mogła zgłaszać informacje o „ciężkim działaniu niepożądanym”.

Zgodnie z  art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009, dokumentację produktu kosmetycznego należy sporządzać w języku polskim i angielskim. Uściślając: część B raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego sporządzić należy w języku polskim, a produkty kosmetyczne udostępniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się w języku polskim.

Od tej pory kary pieniężne nakładane będą za:

•             wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji,
•             wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa, a także bez spełnienia wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji produktu,  
•             naruszenie zakazów w zakresie testów na zwierzętach, ograniczeń dotyczących substancji,
•             niespełnienie wymogów w zakresie oznakowania,
Niedopełnienie obowiązku informowania o ciężkim działaniu niepożądanym, wprowadzenie do obrotu albo udostępnienie na rynku produktu kosmetycznego po upływie daty minimalnej trwałości, również będzie podlegało karze pieniężnej, która nakładana będzie w drodze decyzji przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

„Ustawodawca przewidział 9-miesięczny okres przejściowy dla osób odpowiedzialnych na  dostosowanie dokumentacji produktu kosmetycznego do wymagań zawartych w art. 3 ustawy oraz dla wytwórców prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, działalności w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych, na złożenie wniosku o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne.”

(Ewa Podlasińska)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© esopot.pl | Prawa zastrzeżone